Amersfoort ontvangt vergoeding kosten referendum

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het ministerie van Binnenlandse Zaken keert in totaal € 8,02 miljoen uit aan gemeenten voor het organiseren van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Dit loopt via het Gemeentefonds in de vorm van een decentralisatie-uitkering.

Raadsverkiezingen én referendum

Voor gemeenten die 21 maart zowel gemeenteraadsverkiezingen als het referendum organiseren, komt de hoogte van de vergoeding in totaal neer op € 5,49 miljoen. Uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van deze vergoeding is het onderzoek uit 2016 naar de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de organisatie van het Oekraïne-referendum en het advies over dat onderzoek door een onafhankelijke externe adviescommissie. De gemeente Amersfoort ontvangt daarom een vergoeding van € 54.177,- om het referendum Wet inlichtingendienst te organiseren.

Alleen een referendum

Niet alle gemeenten houden op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen. De 45 gemeenten waarom het gaat, moeten dus speciaal voor het referendum een stembusgang organiseren. Voor deze gemeenten komt de hoogte van de vergoeding in totaal neer op € 2,53 miljoen. Uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van deze vergoeding is het bedrag (€ 30 miljoen) dat alle gemeenten in 2016 voor de organisatie van het Oekraïne-referendum ontvingen.

Bron: VNG

Reacties