Agenda Amersfoort toegankelijk 2022 vastgesteld

Foto: Gemeente Amersfoort

Amersfoort heeft circa 158.000 inwoners, onder wie 25.000 mensen met een beperking of chronische ziekte en 30.000 ouderen. Het verbeteren van toegankelijke gebouwen, terreinen, producten en diensten is heel belangrijk, naast aandacht voor sociale barrières. Concrete acties om de toegankelijkheid van Amersfoort verder te verbeteren zijn opgenomen in de Agenda Amersfoort Toegankelijk 2022. Hiermee werken we aan een inclusieve stad waarin iedereen zich veilig voelt, zichzelf kan zijn, kan meedoen en dezelfde kansen krijgt.

Samen met ervaringsdeskundigen, mensen met een beperking en/of chronische ziekte, stelt de gemeente ieder jaar een uitvoeringsagenda Amersfoort Toegankelijk op. Wij vragen inwoners met een beperking wat zij nodig hebben om mee te doen aan sport, cultuur, onderwijs en werk in onze stad. En hoe we gebouwen, straten, wijken en pleinen in onze stad, maar ook onze eigen communicatie en dienstverlening toegankelijker kunnen maken. Elk jaar vindt in het vierde kwartaal een evaluatie plaats en stellen we een nieuwe agenda op. De Agenda 2022 is op 7 december door het college van B&W vastgesteld.

Xtra toegankelijk stembureau

Hoogtepunt van 2021 en landelijk in het nieuws was het Xtra toegankelijk stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen in de Observant. Met veel extra voorzieningen zoals een oefenlokaal, een stemmal met sound box, ruimere stemhokjes, lage stembus en gebarentaalondersteuning. Ook waren stembureauleden met een beperking aanwezig op het Xtra toegankelijk stembureau. Maar liefst 665 inwoners van Amersfoort maakten gebruik van dit stembureau.

Inclusieve sportverenigingen en speeltuinen

Het aantal inclusieve sportverenigingen is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld naar 27. Daarnaast is met de Amersfoortse Speeltuinbende verder ingezet op het inclusief maken van speeltuinen zodat kinderen met een beperking hier terecht kunnen. Dit naar voorbeeld van Speeltuin Randenbroek. Maar het zorgt er ook voor dat ouders, begeleiders, opa’s en oma’s in een rolstoel of met rollator bij de speeltoestellen kunnen komen. De speeltuinen krijgen goed toegankelijke paden. Steile hellingen worden juist voorkomen. Ook kleine kinderen kunnen gebruik maken van de speeltoestellen. Dit jaar zijn een aantal speelplekken in Kattenbroek aangepast.

Ambities Agenda Amersfoort Toegankelijk 2022

Voor de Agenda Amersfoort Toegankelijk 2022 zijn deze ambities op een rij gezet:

  • We gaan op basis van wensen van inwoners kijken of we voorzieningen kunnen plaatsen in de Langestraat, waar mensen tussen het winkelen door even kunnen rusten.
  • Na de Inclusieve Speeltuin in Park Randenbroek zal jaarlijks één van de grotere speeltuinen die dienst doet als centrale ontmoetingsplek, worden ingericht als inclusieve speeltuin.
  • In maart 2022 zijn er gemeenteraadverkiezingen. Wij realiseren vijf Xtra toegankelijke stembureaus voor meer nabijheid en één prikkelarm stembureau (autisme spectrum).
  • Het aantal sportverenigingen en sportaanbieders met een specifiek aanbod voor mensen met een beperking wordt in 2022 uitgebreid van 27 in 2021 naar 32 in 2022.
  • Meewerken aan de plannen voor een toegankelijk en gastvrij stadhuis als ‘huis van de stad’. Het nieuwe stadhuis zal ook ruimte bieden voor IndeBuurt033, UWV werkplein, Sociale wijkteams en Stadsring 51.
  • De gemeente biedt jaarlijks binnen de organisatie 3 à 4 extra duurzame arbeidsplaatsen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak.
  • IndeBuurt033 legt de komende jaren meer de focus op de zogenaamde ‘stille kwetsbaren’. Het gaat om mensen zonder netwerk, ouderen met dementie, mensen met psychische kwetsbaarheid en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking. We willen een pilot toegankelijkheid uitvoeren op basis van praktische voorbeelden tijdens (gratis) publieksevenementen in Amersfoort in samenwerking met evenementenorganisatoren en Handicap NL.
  • We organiseren een netwerk van 75 inclusie-Coaches (i-Coaches) waarvan 10 i-Coach-trainers die het gesprek aangaan in de wijk om inwoners met elkaar te verbinden.

De volledige Agenda Amersfoort Toegankelijk met de resultaten behaald in 2021 en concrete activiteiten voor 2022 is na te lezen op onze website Amersfoort Toegankelijke Stad.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen