‘Ruimte voor woningen door meer deelvervoer en anders parkeren’

Foto: Gemeente Amersfoort

Om meer ruimte te krijgen voor woningen, wil het college graag dat deelvervoer een grotere rol gaat spelen. Daarom stelt het voor om Mobility as a Service (MaaS) in te voeren. Ook wil het college graag een gesprek over de toekomst van parkeren.

Amersfoort groeit. Daarom is er vraag naar meer betaalbare woningen, maar wel in een stad die groen en fijn blijft om in te wonen. Dat vraagt om nieuwe manieren van kijken naar de bestaande stad en vragen als: hoe verplaatst iedereen zich nu?

Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om op een andere manier naar autogebruik en -bezit te kijken. Het voorstel is om Mobility as a Service (MaaS) in te voeren. Hiermee krijgt deelvervoer in de stad een grotere rol. Als er minder vervoersmiddelen op straat staan blijft er immers meer ruimte over voor andere zaken, zoals woningbouw.

Eenvoudig en efficiënt

Deelvervoer bestaat bijvoorbeeld uit deelauto’s, -fietsen en -scooters. Zulk vervoer moet dan eenvoudig zijn in gebruik en voldoen aan de behoefte van bewoners. Waar de stad groeit, zo stelt het college voor aan de gemeenteraad, is het voldoen aan de mobiliteitsbehoefte voortaan leidend, en niet aan een vaste norm voor het aantal parkeerplaatsen. Het efficiënt gebruik van deelvervoer komt centraal te staan.

Toekomst parkeren

Naast nieuwe behoeftes aan vervoer is er natuurlijk ook de bestaande stad, met inwoners die auto’s bezitten. Door de groei van de stad wordt ruimte schaarser en ontstaat de vraag: willen we nog alle ruimte aan geparkeerde auto’s geven? Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om het gesprek over een nieuwe parkeervisie te starten.

Wethouder Roald van der Linde: “Er zijn verschillende manieren om te kijken naar de huidige parkeerproblematiek en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. Willen we vergunningparkeren voor een veel groter gebied, parkeren aan de rand van de stad of stimuleren van deelvervoer? Daar willen we graag als eerste met de gemeenteraad over in gesprek. De stad groeit en dus moeten we kritisch naar het gebruik van de openbare ruimte kijken. Daarom hebben we een nieuwe visie nodig op parkeren en de parkeersituaties van alle wijken. Als we als stad goed willen groeien, moeten we ook toekomstbestendig kijken naar parkeren en soms gevoelige keuzes durven maken.”

Geen obstakel meer

Amersfoort wil een fijne stad zijn met betaalbare woningen. Door het invoeren van deelvervoer is het oplossen van het parkeervraagstuk geen obstakel meer voor het doel om betaalbare woningen te kunnen bouwen op inbreidingslocaties. En is de stad beter voorbereid op de toekomst: minder auto’s per huishouden, nieuwe manieren om op de plek van bestemming te komen en zo een groene en leefbare stad behouden.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen