Regio Amersfoort bouwt 23.000 woningen bij vóór 2030

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk met elkaar een woondeal gesloten. De deal is een addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht. Hiermee begint een langjarige samenwerking, met als resultaat dat er vóór het einde van 2030 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken.

Door de handen ineen te slaan en met de steun van het Rijk kunnen de geplande nieuwbouw en de nodige ontwikkelingen die daarbij horen, sneller worden gerealiseerd. Zo moet in verschillende gemeenten een aantal knelpunten worden opgelost voor er verder kan worden gebouwd. Op woensdag 14 juli hebben alle betrokken bestuurders de woondeal officieel ondertekend in Soesterberg, gemeente Soest.

Betaalbare woningen nodig

Het woningtekort, en met name het tekort in betaalbare woningen, in de regio Amersfoort loopt fors op. De regio is één van de duurste woningmarktregio’s van Nederland. Voor de 7 Utrechtse gemeenten van de regio Amersfoort zijn er vóór het einde van 2030 17.500 woningen nodig en voor de 2 Gelderse gemeenten 5.500. In alle gemeenten is hard gewerkt aan plannen voor voldoende betaalbare woningen in leefbare, duurzame wijken en buurten om aan de toekomstige vraag te voldoen. Nu komt het op daadwerkelijke uitvoering aan en daarbij ondersteunt de woondeal.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Met de woondeal regio Amersfoort wordt het terugdringen van het woningtekort in deze regio nu gezien als een prioritaire opgave door gemeenten, provincies en Rijk. Als samenwerkende partijen in de regio werken we hier al hard aan, en we zijn blij dat we met de woondeal nog intensiever met het Rijk kunnen optrekken. De urgentie en grootte van deze grote uitdaging zorgen ervoor dat we dit niet zonder steun en investeringen van het nieuwe kabinet kunnen doen. De woondeal is daarmee een startpunt voor langjarige samenwerking waarbij we de grootschalige woningbouwlocaties samen vlot kunnen trekken. Bereikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke vraagstukken.”

Intensiever samenwerken

De addendum voor de regio Amersfoort bij de woondeal Utrecht betekent dat de gemeenten en provincies intensiever met elkaar en het Rijk kunnen samenwerken aan de bouw van betaalbare woningen. Ze betrekken daar marktpartijen en maatschappelijke partijen bij. Verder draagt de woondeal bij aan de bereikbaarheid bij woningbouwprojecten: ook in de infrastructuur en mobiliteit zijn aanpassingen nodig als er meer mensen gaan wonen in een gebied. Ten slotte is er nadrukkelijk aandacht voor circulair bouwen, duurzaamheid en het behoud van een kwalitatief goede leefomgeving.

Wethouder wonen Menno Tigelaar: “Ik ben blij met de steun van het Rijk en kijk uit naar de langjarige samenwerking met alle betrokken partijen in het versnellen van de woningbouw in bereikbare, leefbare en duurzame wijken. Dit is voor heel veel mensen goed nieuws.”

Investering van het Rijk

De addendum woondeal kan het ertoe leiden dat bijvoorbeeld regelingen en andere middelen vanuit het Rijk eenvoudiger beschikbaar komen voor de regio. De regio Amersfoort is met de woondeal volop in het vizier van het Rijk. Met de ondertekening sluit Amersfoort zich met eigen afspraken aan bij de woondeal Utrecht. Hiermee voegt de regio Amersfoort zich in het rijtje van de MRA (regio Amsterdam), MRDH (regio Den Haag) en de regio’s Utrecht, Eindhoven, Arnhem-Nijmegen en Groningen. Dit zijn de woningmarktregio’s van Nederland die hoog op de agenda staan: deze regio’s krijgen extra aandacht van het Rijk en een hogere urgentie bij de toedeling van Rijksmiddelen. Ook kan het Rijk gaan bijdragen aan (onderzoeks)projecten op verschillende thema’s, bijvoorbeeld voor conceptueel bouwen. Om de meerjarige samenwerking tussen alle partijen goed te kunnen organiseren en ze daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen, draagt het Rijk op dit moment 350.000 euro bij.

Inwoners profiteren mee

Gemeenten zijn blij met deze impuls voor de regio. De huidige inwoners profiteren immers ook van deze landelijke impuls voor de regio: wat goed is voor de regio, is goed voor de afzonderlijke gemeenten. De nieuwe woningen leveren meer kansen en keuzes op de woningmarkt op, zodat iedereen ongeacht de situatie kan wonen in de gemeente waar de voorkeur voor is. Er is daarbij extra aandacht voor de huisvesting van speciale groepen. Bijvoorbeeld voor mensen die vanuit een zorgsituatie een huis zoeken, voor (kwetsbare) ouderen en voor statushouders. De woondeal draagt ook bij aan de leefbaarheid van nieuwe en bestaande wijken. Bijvoorbeeld door ze duurzamer, groener of veiliger te maken en ze toekomstbestendig te maken.

Woningcorporaties werken aan ruim 10.000 woningen

Naast het Rijk, provincies en gemeenten komen er nog meer handtekeningen onder de woondeal. De woningcorporaties tekenen mee, want zij nemen ongeveer de helft van de woningen voor hun rekening. Het gaat om bijvoorbeeld woningen met een lage huurprijs en ook verzorgen ze een deel van de middenhuur. De afspraken voor de regio Amersfoort is een uitbreiding (addendum) op die van 16 Utrechtse gemeenten: samen de regio Utrecht/U16. Ook zij erkennen de woonopgave van de regio Amersfoort en tekenen daarom mee.

Gemeenten hebben veel woningen gepland. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende projecten:

Project Gemeente Aantal woningen
Langs Eem en spoor Amersfoort 4.000
Centrum stationsomgeving Barneveld 1.000
Havenkom Nijkerk 500
Soesterberg-Noord Soest 450
Baarnsche Zoom Baarn 500
Rengerswetering Bunschoten 1.500
Zuidpolder Eemnes 225
Hoevelaar Woudenberg 925

 

Bron: gemeente Amersfoort

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen