Camera’s registreren fiets- en voetgangersverkeer stationsgebied

Foto: gemeente Amersfoort

In de periode eind mei tot half juni worden op de Stationsstraat en op het Stationsplein camera’s opgehangen die de aantallen passerende fietsers en voetgangers registreren. Het gaat in totaal om zes videocamera’s.

Op het Stationsplein komen camera’s te hangen bij de Regentesselaan en bij de doorsteek bij de Johan van Oldenbarneveltlaaan. In de Stationsstraat worden ze opgehangen bij de kruisingen met de Vlasakkerweg/Wijersstraat en Brouwersstraat/Snouckaertlaan.

Telling nodig voor herinrichting

Met de tellingen actualiseert de gemeente de bestaande verkeersbewegingen van voetgangers en fietsers. De gemeente wil het gebied van het Stationsplein en de route van het plein naar de binnenstad en vice versa aantrekkelijker maken met onder meer minder rijbanen voor het autoverkeer en bredere trottoirs. Die ambitie brengt met zich mee dat de kruispunten van de Stationsstraat heringericht moeten worden en de verschillende verkeersstromen van een veilige en logische route gebruik kunnen maken.

De camera’s registreren het aantal fietsers en voetgangers gedurende één week. Met de registratie krijgt de gemeente onder meer inzicht in de drukste momenten van overstekende voetgangers en fietsers en tevens hoelang het oversteken in beslag neemt.

Na de registratieperiode worden de beelden verwerkt en geanalyseerd. Het resultaat van de analyse bestaat straks uit aantallen overstekende en afslaande fietsers en voetgangers en inzicht in onveilige situaties en ongewenste manoeuvres. Ze vormen daarmee een van de pijlers van de nieuwe inrichting van de Stationsstraat.

Privacy

Bij de videoregistratie komen mensen niet herkenbaar in beeld. De camera’s registreren het overzicht van de verkeersbewegingen op de genoemde locaties. Na de verwerking worden de beelden vernietigd. Naar verwachting is de rapportage van de tellingen begin juli 2018 klaar.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties