Open Call: indienen projectplannen beeldende kunst

Foto: Desiré

De gemeente Amersfoort verstrekt jaarlijks een opdracht voor het uitvoeren van een nieuw beeldend kunst project dat een impuls geeft aan het beeldende kunstklimaat in de stad.

Uitgangspunten voor deelname zijn dat het plan iets toevoegt om Amersfoort een impuls te geven op het gebied van beeldende kunst. Het weet de actuele Amersfoortse kunst op de kaart te zetten. U gebruikt bijvoorbeeld een vernieuwende vorm, weet kunstenaars te prikkelen, ontwikkelt een sterk concept  of gaat een ongebruikelijke samenwerking aan.

In 2018 is er geen inhoudelijk thema gekoppeld aan de Open Call. De opdracht staat open voor partijen van binnen en buiten Amersfoort en voor beeldend kunstenaars, curatoren en beeldende kunstinstellingen. Het project moet wel in Amersfoort plaatsvinden. Voor 2018 stelt de gemeente Amersfoort een budget van max. € 25.000,- (incl. btw) beschikbaar.

Meer informatie staat op de site van de gemeente Amersfoort.

Reacties