Verkenning fietsroute Kattenbroek – Calveen gaat door

Foto: Gemeente Amersfoort

Tijdens De Ronde op dinsdag 21 maart spraken leden van de gemeenteraad over het verbeteren van de fietsroute naar bedrijventerrein Calveen door Kattenbroek. De gemeente wil de herkenbaarheid, de vindbaarheid, het comfort en de aantrekkelijkheid van de fietsverbinding verbeteren.

De afgelopen maanden was er in Kattenbroek veel aandacht voor het fietsverkeer in de wijk. Verschillende mogelijkheden voor een route zijn uitgewerkt en besproken met omwonenden. Bewoners hebben zorgen geuit over de verkeersveiligheid en vragen zich af of de wijk zich door haar karakteristieke bouw en inrichting wel leent voor een hoofdfietsroute.

Nader onderzoek
Voor de fietsroute zal  een goede afweging gemaakt moeten worden die past binnen de kaders van het Amersfoortse Fietsplan. De voorgestelde route stond in dit plan als nader uit te werken route. Wethouder Hans Buijtelaar, leden van de gemeenteraad en bewoners van Kattenbroek spraken met elkaar over het ontwerp en over nut en noodzaak van het verbeteren van de fietsroute. Ook gingen zij samen met de fiets de wijk in om de mogelijkheden te bekijken en bespreken.

Uitkomst van de overleggen is dat de projectgroep de komende weken de mogelijkheden verder onderzoekt voor een fietsroute die meer om de wijk heen loopt (door Calveen naar de Lancering en de Dopheide, of via de Satelliet naar de Laan der Hoven in Kattenbroek). Ook wordt opnieuw gekeken naar oplossingen voor de onoverzichtelijke situatie bij De Delta. Daarna buigt de gemeenteraad zich opnieuw over de voorstellen.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties