CU en PvdA vragen om meer inzicht in prostitutie in Amersfoort

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

De PvdA en Christenunie willen meer inzicht in de mensenhandel en illegale prostitutie in de gemeente Amersfoort en vragen het college dit weer op de agenda te zetten.

Amersfoort kent op dit moment vijf vergunde seksinrichtingen. Daarnaast bestaat er, naar alle waarschijnlijkheid ook een illegale sector van niet-vergunde prostitutie. In Overijssel en Gelderland neemt de illegale prostitutie toe. De twee fracties willen weten of dit ook het geval is in Amersfoort.

Het is niet de eerste keer dat aandacht gevraagd wordt om aandacht voor prostitutie in Amersfoort. Vijf jaar geleden was het de PvdA die raadsvragen stelde en is de gemeenteraad voor het laatst geïnformeerd. ChristenUnie en PvdA stellen dat zowel in de vergunde als in de illegale sector het van belang is dat de vrouwen voldoende ondersteuning krijgen op het moment dat zij uit deze branche willen stappen.

Reacties