Overlast door gebruik open haard

Foto: Pixabay.com

Onlangs deed de gemeente Amersfoort hier onderzoek naar. Van de mensen die aan het onderzoek mee deden gaf 28% aan regelmatig hinder te ervaren van een houtkachel of houtgestookte open haard.

Op dit moment bestaat er geen landelijk beleid om op te kunnen treden als er sprake is van overlastsituaties door particuliere houtrook. Amersfoort vraagt daarom met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het Rijk om landelijke richtlijnen.

De VNG heeft inmiddels bij het Ministerie van I&M aangedrongen om maatregelen te nemen. Om te beginnen regels die verplichten dat nieuwe kachels schoner zijn. Maar de VNG vraagt ook om een eerlijke methode om objectief vast te kunnen stellen wanneer er sprake is van overlast.

U kunt zelf ook veel doen om de open haard veilig en goed te gebruiken. Kijk hiervoor op www.amersfoort.nl/openhaard

Resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op www.amersfoortincijfers.nl (kijk bij Milieu en Mobiliteit)

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties