Onveilige sleutelkluisjes leiden tot 800 inbraken per jaar

Foto: Publiek domein

Jaarlijks worden zo’n 800 huishoudens slachtoffer van inbraak, doordat een onveilig sleutelkluisje bij de voordeur wordt opengebroken. Zaterdagavond ging het televisieprogramma Kassa uitgebreid in op de veiligheid rondom deze sleutelkluisjes. Het lukte Kassa om een kluisje in slechts 15 seconden open te breken. Hoewel ouderenbond KBO-PCOB en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid al jaren waarschuwen is het probleem met de kluisjes nog steeds niet opgelost.

Hulpverlening
Sleutelkluisjes worden vaak gebruikt om hulpverleners voor de thuiszorg of personenalarmering binnen te laten bij cliënten thuis. Zij zijn vaak niet in staat om zelf de deur te openen. Daarom stoppen ze hun huissleutel in het kluisje naast de voordeur. Hulpverleners kunnen die openen met een code en daarna met de sleutel naar binnen.

Veel kluisjes onveilig
Maar veel van de sleutelkluisjes zijn onveilig. Ouderenbond KBO-PCOB stelde in 2014 dat er 150.000 onveilige sleutelkluizen zonder het Politie Keurmerk Veilig Wonen aan de gevels in Nederland hangen. Recentere cijfers heeft de bond niet, maar de KBO-PCOB denkt dat het aantal maar zeer beperkt is gedaald. Naast dat dus veel sleutelkluisjes makkelijk te kraken zijn, constateert de ouderenbond nog een probleem. Oplichters worden door de kluisjes geattendeerd op potentieel kwetsbare bewoners die misschien makkelijk in een babbeltruc trappen, aldus KBO-PCOB.

Zo open te breken
Een redacteur van Kassa, zonder eerdere ervaring met het openbreken van kluisjes, probeerde drie veelgebruikte sleutelkluizen zonder keurmerk open te breken. De ‘Masterlock 5415D’ was in 75 seconden open en de ‘Vinz sleutelkluis met code voor buiten’ bleek gekraakt in 25 seconden. De ‘Masterlock 5401D’, door verschillende winkels aangeprezen als de meest verkochte sleutelkluis, spant de kroon. Het kluisje bezweek in slechts 15 seconden. Slechts één kluisje heeft het Politiekeurmerk, de PUCK. Maar die is door de fabrikant van de markt gehaald. De PUCK bleek kort nadat het politiekeurmerk was verstrekt, toch makkelijk te kraken. Sindsdien werkt de fabrikant aan een verbeterde versie maar die ligt nog niet in de winkels. Het keurmerk is de PUCK ondertussen echter niet kwijtgeraakt.

Alternatief
KBO-PCOB adviseert de kluizen zonder politiekeurmerk niet langer te gebruiken. In plaats daarvan moet voor gecertificeerde sleutelkluizen worden gekozen of een alternatief waarbij mantelzorgers de deur voor professionele zorgverleners openen. Totdat er een veilige oplossing is, adviseert de KBO-PCOB ouderen van hulpverleners te vragen 5 minuten van te voren te bellen zodat er genoeg tijd is om de deur te openen. Een andere oplossing is dat een van de buren of een familielid de deur opent voor de thuiszorg of personenalarmering.

Bron: Kassa

Reacties