Amersfoortse luchtkwaliteit verbeterd

Foto:

De luchtkwaliteit in Amersfoort is de afgelopen twee jaar verbeterd. Dat blijkt uit cijfers over het afgelopen jaar. De concentraties fijnstof en stikstofdioxide zijn over het algemeen iets afgenomen en de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke normen. Dit is de uitkomst van de jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit, waarbij langs alle drukke wegen in de stad de concentraties fijnstof en stikstofdioxide zijn berekend.

Fijnstof is een benaming voor heel kleine rondzwevende deeltjes in de lucht. Meer dan de helft daarvan bestaat uit natuurlijke deeltjes, zoals zand en zeezout, maar ook andere stoffen zoals roet worden tot fijnstof gerekend. Stikstofdioxide ontstaat bij verbranding. In de buitenlucht zijn uitlaatgassen van het verkeer de belangrijkste bron.

Verwachting
In 2015 moest voor het eerst aan de wettelijke EU-normen voor stikstofdioxide worden voldaan. Voor fijn stof bestaan zulke normen al sinds 2011. Naast de berekeningen over het afgelopen jaar, laten ook de prognoses voor 2020 en 2030 geen overschrijdingen zien van de normen voor de luchtkwaliteit. De verwachting is dat de concentratie stikstofdioxide de komende jaren verder daalt en de concentratie fijnstof licht stijgt, ten gevolge van verwachte economische groei. De gemeente houdt aandacht voor de luchtkwaliteit en streeft er naar de concentraties verder te verminderen. Eind vorig jaar is de ‘Visie fijnstof’ vastgesteld waarin maatregelen zijn afgesproken om fijnstof terug te dringen.

Metingen
Los van de genoemde berekeningen zijn in 2016 zijn in Amersfoort ook metingen van de luchtkwaliteit gedaan. Hierover verwacht de gemeente in het tweede kwartaal van 2017 te kunnen rapporteren. Het landelijke onderzoek naar de luchtkwaliteit is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De rapportage is in te zien op de website van het RIVM. De resultaten van 2015 en prognoses voor 2020 en 2030 zijn in te zien op www.nsl-monitoring.nl, onder het tabblad ‘Kaart NSL’. (Kies rechts bij ‘Focus op jurisdictie’ voor Amersfoort en vink aan ‘Rekenpunten tonen’.)
(Bron: gemeente Amersfoort)

Longfonds
Ook al is de luchtkwaliteit in Amersfoort de laatste jaren verbeterd, het Longfonds pleit voor een nationaal Luchtplan. Op basis van postcode of locatie herkenner kunt u op basis van actuele gegevens van het RIVM zien wat de luchtkwaliteit bij u is. Dit is een grove berekening op basis van drie soorten vervuiling: ozon, fijnstof en stikstofdioxide, die iedere drie uur geupdate worden. De metingen worden op 100 stations verspreid over Nederland continu gemeten. Meer weten over het belang van gezonde lucht? Kijk op www.longfonds.nl.

 

Reacties