Poep- en plasfabriek feestelijk geopend

AMERSFOORT – De ingebruikname van een nieuwe energie- en kunstmestfabriek op bedrijventerrein Isselt wordt zaterdag 18 juni gevierd met een open dag.

Rondleidingen, een vaartocht over de Eem, een klimwand, waterballen, een laboratorium waar kinderen proefjes met water kunnen doen; het is een greep uit de activiteiten waarmee het waterschap Vallei en Veluwe het publiek tijdens de kennismaking zal gaan vermaken.

De rioolwaterzuivering is onlangs omgebouwd tot wat al de bijnaam ‘poep- en plasfabriek’ heeft gekregen. Hier wordt rioolslib vergist dat vrijkomt bij het zuiveren van rioolwater uit de wijde omgeving. De met het biogas opgewekte elektriciteit wordt allereerst benut voor de rioolwaterzuivering. Het overschot aan groene stroom, voldoende om circa 600 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien, gaat naar het openbare net. Daarnaast worden grondstoffen als fosfaat en stikstof teruggewonnen. Dat levert jaarlijks naar schatting 900 ton hoogwaardige kunstmest op.

Reacties