Bewoners Nijenstede in de steek gelaten

Foto: ingezonden

AMERSFOORT – Een afdelingsmedewerker van afdeling Woongaard West Nijenstede deed 14 mei 2016 een noodoproep aan Beweging 3.0.

In een mail schreef de afdelingsmedewerker dat er een zwaar te kort was aan personeel om voor de ouderen in het woonzorgcentrum te zorgen. Het personeels tekort ontstond na meerdere afmeldingen van personeel dat ziek zou zijn.

In de tussentijd lieten uitzendbureaus het ook afweten omdat ook zij geen personeel beschikbaar konden stellen.

Op twitter reageerde meerdere mensen dat zij wel bereid waren om te komen helpen zodat de oudjes toch te eten krijgen. Ook de Amersfoortse politiek heeft van zich laten horen.

Reacties