Amersfoorters blijven tevreden over hun stad

Foto: Wikimedia.org/Gouwenaar CC0

Amersfoorters geven hun stad een gemiddeld rapportcijfer van 7,6.

Driekwart van de inwoners is gehecht aan de stad. Dat blijkt uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2015. 4800 Amersfoorters werkten mee aan deze stadspeiling.

De peiling geeft een beeld van wat bewoners van hun eigen buurt vinden, hoe ze aankijken tegen zaken als de voorzieningen, het onderhoud van de openbare ruimte en de veiligheid in de wijk. De stadspeiling wordt elke twee jaar gehouden en maakt het mogelijk om ontwikkelingen te volgen. De uitkomsten gebruikt de gemeente om nieuwe plannen te maken of beleid te herzien.

Stad en buurt

Het rapportcijfer voor de stad als geheel steeg licht, van 7,5 naar 7,6. Tevredenheid over eigen buurt daalde dan weer licht; van 7,4 naar 7,3. De mate waarin men zich thuis voelt in de buurt en of er sprake is van saamhorigheid is nagenoeg gelijk gebleven.

Wel voelen meer Amersfoorters zich sinds 2013 medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun buurt. Amersfoorters geven hun woning gemiddeld een 7,8.

Meer informatie

De monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2015 is na te lezen op www.amersfoort.nl/onderzoekencijfers

Reacties