Amersfoort, neem initiatief in landelijke aanpak houtrook!

Foto: Pixabay

Amersfoort moet het voortouw nemen om samen met andere gemeenten de overlast van houtrook aan te pakken. Hiertoe roepen de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en Amersfoort2014 met een motie in de gemeenteraad op. Ze dringen aan op landelijke, strengere regels voor kachels en normen aan de uitstoot.

Het stoken van kachels en open haarden vormt een probleem voor de volksgezondheid. Vooral mensen met longproblemen ervaren veel overlast van houtrook. Bij het verbranden van hout komen schadelijke stoffen vrij zoals fijnstof, dioxines en andere kankerverwekkende stoffen. De overlast van houtrook neemt toe, omdat het aantal kachels toeneemt en doordat steeds meer mensen de kachel als hoofdverwarming inzetten. Dat betekent dat er hele dagen gestookt wordt.

Toch neemt staatssecretaris Dijksma het probleem niet serieus. Zij verwijst naar de gemeenten en wil zelf niet verder gaan dan een stookadvies. Al eerder bleek echter dat de gemeenten onvoldoende mogelijkheden hebben om met handhaving van de bestaande regels inwoners te beschermen tegen de overlast en de gezondheidsschade. Dit komt omdat het Bouwbesluit alleen gericht is op het gebouw zelf en niet op de omliggende bebouwing. Daarnaast zijn de wettelijke eisen aan kachels en brandstoffen niet voldoende beperkend, waardoor de kachels die op de markt zijn eigenlijk veel te vuil zijn. Bovendien er geen normen zijn voor deze vorm van uitstoot.

Het college wordt gevraagd om via de VNG bij het Rijk aan te dringen op betere regels voor kachels en uitstoot.
Dinsdag is de motie aangenomen.

Klik hier om de motie te lezen.

 

Reacties