WUR-studente wil waterschap richting geven

Foto: Jiska Taal

Jiska Taal, bachelorstudent Internationaal Land en Water Management aan de WUR, maakt kans de jongste waterschapsbestuurder van waterschap Vallei en Veluwe ooit te worden. ‘Jongeren zijn niet vertegenwoordigd in het bestuur. Er moet meer aandacht zijn voor onze toekomst. Daar wil ik verandering in brengen.’

Jiska Taal (20) uit Wageningen doet in het waterschap Vallei en Veluwe mee aan de verkiezingen voor de politiek onafhankelijke partij AWP voor Water, Klimaat en Natuur. Eerlijk en deskundig staan hoog in het vaandel geschreven bij deze partij.

Zij hoort haar leeftijdsgenoten nooit over de waterschappen. Voor Jiska ligt dat anders. Ze was een periode jeugdwaterschapsbestuurder in Delfland en zelfs een jaar jeugddijkgraaf van Nederland. Juist door deze ervaring werd haar belangstelling voor deze studie gewekt.

Loofbomen op de Veluwe

‘Waterschappen zijn bij mijn leeftijdsgenoten onbekend, terwijl hier toch echt heel belangrijke beslissingen worden genomen voor het milieu, klimaat en natuur’, vertelt Jiska. ‘Neem nu de verdrogende Veluwe. Hier zijn veel eensoortigebossen te vinden. De naaldbomen zijn verantwoordelijk voor enorme verdamping. Starten met omvorming naar inheemse loofbomen is hier een van de oplossingen tegen de verdroging. Ook vanuit biodiversiteit kan ik dit aanbevelen. De natuur heeft hier wel veel tijd voor nodig. Voor de toekomst van de generaties na mij zullen we daarom nu met de omvorming moeten beginnen. Zeg maar voor mijn kinderen en kleinkinderen.’

Bodem en water sturend

Dat het klimaat verandert, is al goed te merken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het kabinet water en bodem sturend wil laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. De noodzaak is temeer bevestigd door de wateroverlast afgelopen week. Geeft het waterschap bij nieuwbouw een vetorecht, zonder politiek gesteggel.

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem is van groot belang voor iedereen in ons land. ‘Dat spreekt voor zich’, legt Jiska uit. ‘Dit gaat verder. Woningbouw is op meer plaatsen misschien niet houdbaar als de zeespiegel en daarmee het peil in rivieren als de Nederrijn en IJssel door de klimaatverandering stijgt.’ Hier ligt een belangrijke taak van een waterschap. Ze wil ook op dit punt het waterschapsbestuur bij de les houden. Er is te veel politiek kortetermijndenken bij overheden. ‘Een huis moet toch langer mee dan de periode van een hypotheek.’

Kandidatenlijst

Het is nog geen gelopen race dat Jiska in het bestuur komt. Ze staat op de vierde plek op de kandidatenlijst van haar partij AWP. De indiening van de lijst bij het centraal stembureau van het waterschap is op 30 januari. Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen. Voor een zetel in het bestuur zijn 20.000 stemmen nodig. Dat is veel, maar ze maakt kans om met voorkeursstemmen gekozen te worden. ‘Daarom wil ik met mijn verhaal jongeren en al onze buitenlandse WUR-studenten oproepen om te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Dan is het beslist haalbaar.’

Buitenlandse studenten

Jiska legt uit dat je geen Nederlander hoeft te zijn om bij de waterschapsverkiezingen te mogen stemmen. Bij deze verkiezingen is de enige voorwaarde dat je bent ingeschreven bij een gemeente. Ook aan de buitenlandse studenten en medewerkers doet ze daarom de oproep de stempas straks niet weg te gooien.

‘Water and climate are global issues. This is a unique opportunity. Don’t throw away your voting card for the waterboard elections. Take responsibility and vote. For the sake of the future of all of us!’

Waterschapstaal

‘Gelukkig spreek ik al wat waterschapstaal. Ik denk dat we met z’n allen een steentje moeten bijdragen voor de toekomst. Ik wil hier graag als bestuurder mee aan de slag voor waterschap Vallei en Veluwe.’

Reacties

Cookieinstellingen