Meer werk voor schoonmakers in regio Amersfoort

Foto: UWV

Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort steeg eind december voor het eerst in langere tijd weer licht. Het totaal aantal uitkeringen kwam aan het eind van de afgelopen maand uit op 2.728. Een stijging van 22 uitkeringen (+0,8%) ten opzichte van de maand november. Net als veel sectoren heeft ook de schoonmaakbranche te maken met ernstige personeelstekorten. Het aantal schoonmakers met een WW-uitkering bleef nagenoeg gelijk en is voorlopig onvoldoende om alle openstaande vacatures voor schoonmakers in de regio op te vullen.

Lichte stijging WW-uitkeringen

Terwijl in de meeste regio’s in Nederland het aantal verstrekte WW-uitkeringen in december gemiddeld met 3% toenam, was de stijging in de regio Amersfoort licht te noemen. Eind december 2022 verstrekte UWV in de regio in totaal 2.728 WW-uitkeringen. Dat waren 22 uitkeringen meer dan een maand eerder, een stijging van 0,8%. In sectoren zoals uitzendbedrijven, horeca en groot- en detailhandel nam het aantal WW-uitkeringen in december toe, waarschijnlijk als gevolg van seizoensinvloeden. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef afgelopen maand gelijk op 1,4%. Het landelijke WW-percentage bleef ook gelijk op 1,5%.

In regio Amersfoort veel werk in de schoonmaak

Na de uitbraak van het coronavirus in 2020 daalde de vraag naar schoonmakers landelijk met zo’n 10% en gingen veel schoonmakers als reactie daarop in andere sectoren werken. Het ging hier vooral om jongeren. Ook werken er veel arbeidsmigranten in de schoonmaaksector. Voor hen was het in die periode minder makkelijk om naar Nederland te komen om in de schoonmaak te gaan werken. Het gekrompen aanbod van schoonmakers is vooral nu goed voelbaar op de regionale arbeidsmarkt, omdat de vraag naar de diensten van schoonmakers na de coronaperiode weer fors is gestegen. In het derde kwartaal van 2022 stonden er landelijk 15.600 vacatures voor schoonmakers open.

Ook in de regio Amersfoort is er een groot tekort aan schoonmakers. Deze vacatures zijn moeilijk in te vullen. Vergeleken met twee jaar eerder is er in de regio een stijging met 97%, naar 280 openstaande vacatures, zichtbaar. In omringende regio’s zoals Gooi en Vechtstreek en Midden-Utrecht zijn er ook flinke stijgingen zichtbaar. In de regio Gooi en Vechtstreek nam de vraag naar schoonmakers met 75% toe en in de regio Midden-Utrecht met 108%. Bij UWV stonden eind 2022 ongeveer 45 schoonmakers met een WW-uitkering in de regio Amersfoort ingeschreven. Het zijn vooral schoonmakers voor kantoren, bedrijven, hotels en instellingen. Vergeleken met twee jaar eerder is dit aantal met 49% gedaald. Hetzelfde beeld zien we in de regio’s Gooi en Vechtstreek (-42%) en Midden-Utrecht (-56%).

Ontwikkeling Vacaturemarkt Schoonmaak                                          Schoonmakers met een WW-uitkering

(Bron: UWV)

Schoonmaakwerk opstap naar baanzekerheid

UWV publiceerde op 12 januari jongstleden het artikel ’Schoonmaak in beeld’, wat gaat over werken in de schoonmaaksector. Hierin wordt onder meer gemeld dat ongeveer 4 op de 10 schoonmakers in deeltijd werkt. Hiervoor is vaak bewust gekozen. Toch is er sinds 2018 is een verschuiving zichtbaar waarbij het aantal contracturen iets is toegenomen. Hierdoor zijn per saldo minder schoonmakers nodig. Een andere uitdaging die in het artikel wordt genoemd en waarmee de schoonmaaksector geconfronteerd wordt is de vergrijzing. Inmiddels is 1 op de 3 schoonmakers 55 jaar of ouder. Dit leidt tijd tot een vervangingsvraag, waarvoor binnen afzienbare tijd veel instroom aan personeel nodig is. Mogelijke oplossingen zouden kunnen liggen in het verhogen van het aantal uren. De schoonmaaksector biedt goede kansen op duurzaam werk voor laagopgeleide werkzoekenden. Instappen zonder veel werkervaring of voorkennis is mogelijk en vaak ook een opstap naar ander werk of een opleiding. Binnen de schoonmaakbranche zijn er verschillende ontwikkel- en doorstroommogelijkheden.

Imago schoonmaakbranche

Jeroen Schuil, arbeidsmarktadviseur UWV: ’De schoonmaakbranche kampt nog steeds met een minder positief imago. De sector doet er alles aan om het beeld te veranderen, bijvoorbeeld met nieuwe technologieën.’ Hierdoor wordt het werk gemakkelijker gemaakt voor het personeel en kwalitatief beter uitgevoerd. Ook is er bijvoorbeeld toenemende aandacht voor taakverbreding, werkplezier, digitalisering en personalisatie. Schuil: ‘De sector experimenteert verder met nieuwe wervingsmethoden zoals Open Hiring om nieuw personeel te werven. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid op een baan aangeboden, zonder een zware sollicitatieprocedure. Vaak worden deze werknemers ook nog door de werkgever opgeleid.’

Diverse mogelijkheden in de regionale schoonmaakbranche

Het Werkgeversservicepunt (WSP) regio Amersfoort heeft met diverse werkgevers uit de schoonmaakbranche contact. Atalian, een werkgever op het gebied van Facility Management, heeft sinds de meet & greet voor Oekraïense vluchtelingen van 16 mei 2022 wekelijks contact en evaluatiemomenten met het WSP. Het WSP heeft meegewerkt aan de werving en selectie van kandidaten voor het project IKEA dat in september van start is gegaan. Sindsdien zijn er diverse vluchtelingen, statushouders, mensen met een bijstandsuitkering of die de Nederlandse taal niet beheersen aan de slag gegaan bij IKEA in o.a. de schoonmaak, spoelkeuken en als allround facilitair medewerker. Burcu Fidan, Adviseur Werkgeversdiensten, WSP regio Amersfoort: ‘Atalian is een flexibele werkgever die niet veel vereist van de kandidaat. Iedereen is welkom, er zijn doorgroeimogelijkheden en motivatie vinden zij het belangrijkste!’ Sinds de meet & greet voor Oekraïense vluchtelingen is het contact met Hotel de Tabaksplant ook weer intensiever geworden, omdat zij openstaan voor kandidaten die de Nederlandse en Engelse taal niet goed beheersen. Bij de Tabaksplant zijn er mogelijkheden voor mensen om aan de slag te gaan in de houskeeping. Burcu: ‘In de housekeeping van het hotel zijn er doorlopend vacatures beschikbaar, waardoor wij geïnteresseerde kandidaten altijd kunnen aandragen.’

Reacties

Cookieinstellingen