Subsidie voor opruimen gedumpt drugsafval

Foto: Provincie Utrecht

Bent u gedupeerd door drugsafval dat op uw terrein is gedumpt? In natuurgebieden en aan de randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat overblijft bij de productie van synthetische drugs. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten. Gedupeerden kunnen tot en met 2024 via de provinciale subsidieregeling opruiming drugsafval deze kosten (deels) vergoed krijgen.

Drugsafval kan een enorm gevaar voor mens en milieu opleveren. Het is belangrijk dat de verantwoordelijke instanties dit zo snel en goed mogelijk opruimen om de schade te beperken. Omdat de veroorzaker van de dumping vaak onbekend is, kunnen grondeigenaren of gemeenten de gemaakte kosten niet verhalen.

Maximaal 25.000 euro

Om gedupeerde grondeigenaren en gemeenten niet te laten opdraaien voor de kosten, is een provinciale subsidieregeling in het leven geroepen. Particuliere grondeigenaren kunnen via de provinciale regeling 100 procent van de kosten voor het opruimen van drugsafvaldumpingen vergoed krijgen en overheden 50 procent van de kosten. Voor beiden geldt een maximum van 25.000 euro.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor de periode 2019 tot en met 2024 structureel 1 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om de gevolgen van drugsafvaldumpingen op te vangen. Sinds 1 januari 2021 wordt deze subsidieregeling voor alle provincies uitgevoerd door organisatie BIJ12nl.

Lees meer over deze subsidieregeling op de website van Bij12 

Bron: provincie Utrecht

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen