Dijkgraaf Marijn Ornstein: “Wees zuinig met water”

Foto: Pixabay

Door de extreem hoge temperaturen en de weinige regenval van de afgelopen periode is het ongekend droog in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe.

Om te voorkomen dat de natuur schade ondervindt, houdt het waterschap de waterstanden van de grote rivieren, kanalen, beken en sloten nauwlettend in de gaten. Ook roept het waterschap op om het geldende onttrekkingsverbod na te leven. ‘Water is op dit moment schaars, het is overal kurkdroog. Ga daarom bewust om met je waterverbruik en wees er zuinig mee!’, zo luidt de dringende oproep van dijkgraaf Marijn Ornstein.

Onttrekkingsverbod

Al eerder dit jaar was het droog in het beheergebied van het waterschap. Daarom stelde het waterschap op 18 mei jl. een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater in, voor onbepaalde tijd. In een groot deel van het beheergebied mag sindsdien geen oppervlaktewater worden gebruikt voor beregening en besproeiing, uitgezonderd gebieden waar nog aanvoer van water mogelijk is. Een volledig overzicht van gebieden waar wel of geen oppervlaktewater mag worden onttrokken, staat op onze website https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/nieuwsberichten/droogte/waterschap-vallei-veluwe-stelt/

Het is, zeker onder de huidige extreme weersomstandigheden, van groot belang dat het onttrekkingsverbod wordt nageleefd. Handhavers van het waterschap zullen hier in de komende periode extra op toezien.

Om zoveel mogelijk water vast te houden, heeft het waterschap al vroeg in het voorjaar de peilen zo hoog mogelijk gezet. Zo werd, na een natte februari, geanticipeerd op drogere maanden. Sinds april ligt het neerslagtekort rond het niveau van de 5% droogste jaren. Het tekort is nu het grootst in het oostelijk deel van ons gebied.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen