Challenge Doorstroming: woningzoekende centraal zetten

De ‘Verhuisadviseur senioren' van Stade Advies
De ‘Verhuisadviseur senioren' van Stade Advies
Foto: Provincie Utrecht

Volop te koop: ruime eengezinswoningen! Een verre toekomstdroom? Niet als het aan de provincie Utrecht én aan de creatieve deelnemers van de Challenge Doorstroming ligt. Ze presenteerden aansprekende ideeën als antwoord op de uitdaging van de provincie: bedenk een plan om 50-plussers te laten doorstromen naar passende woonvormen om zo gezinswoningen vrij te maken voor popelende, grotere huishoudens. Nieuwsgierig? Lees in dit tweede artikel hoe drie van de negen finalisten verhuiskriebels willen opwekken om beweging in de woningmarkt te krijgen. Met als vooruitzicht: fijn wonen voor iedereen in alle levensfasen.

‘De Doorstroomtrein’ van Floqz

‘’We zijn zo ontzettend afstandelijk naar de woningzoekende geworden’’, begint Sander Bos zijn verhaal. In zijn werk bij een woningcorporatie is hij voortdurend bezig met de krapte op de woningmarkt en ziet hij deze steeds meer versnipperd raken. Hij richtte daarom de onderneming Floqz  externe link op. Een concept waar diverse partijen én woningzoekenden samenkomen op een zogeheten woonevent en in gesprek gaan over mogelijke oplossingen voor individuele woonvraagstukken. Sander: ‘’We zetten de woningzoekende centraal en we organiseren de denkkracht van de markt eromheen. Hier gaat het echt om de woningzoekenden en dan blijken er schokkend veel basale vragen te zijn. Het is dan ook ontzettend leuk om te zien hoe ruimdenkend mensen kunnen zijn als het gaat om het gezamenlijk bedenken van oplossingen’’. Tijdens een van deze bijeenkomsten ontstond het concept De Doorstroomtrein.

Met De Doorstroomtrein wordt regie gevoerd op de verhuisketen binnen een specifieke wijk of stad, nadat een eerste verhuizing in gang is gezet. Inwoners die geneigd zijn te verhuizen, worden uitgenodigd op een woonevent. Hier wordt gekeken naar zowel hun woonbehoefte als de woning die zij achterlaten. Met deze informatie wordt de markt vervolgens gemodelleerd. ‘’Door deze informatie weten we welke woningen geliefd bij welke personen en wie de grootste kans maakt op het creëren van een grote doorstroomketen. Zij krijgen een voorrangspositie om een bod uit te brengen op de aangeboden woning. Zo creëren we een exclusieve woningmarkt waarin inwoners ineens veel meer kans hebben op een geschikt huis’’, vertelt Sander.

We voeren regie op de verhuisketen die tot stand komt na een eerste verhuizing”

Sander Bos, oprichter van Floqz

Iedereen die aan deze verhuisketen wil deelnemen, moet zich houden aan de gestelde voorwaarden. Zoals de zelfbewoningsverplichting, maar ook de eis dat de nieuwe koper al in de betreffende wijk woont. De uitdaging zit volgens Sander niet in het vinden van een geschikte koper, maar in het vinden van een geschikt nieuwbouwproject om mee te starten en het opschalen van het project. ”We hebben alle tools die we nodig hebben al ontwikkeld in de eerdere woonevents. We hebben alleen nog de startlocomotiefjes nodig van bijvoorbeeld een corporatie of ontwikkelaar met bijvoorbeeld een nieuwbouwproject. Als zij vier woningen zouden toeschrijven voor dezelfde prijs als ze oorspronkelijk hadden bedacht, maar dan enkel aan mensen uit een specifieke wijk en mét de verplichtingen van De Doorstroomtrein, dan is dat voor ons in feite al genoeg om te kunnen starten en lange doorstroomketens te creëren”, aldus Sander.

‘Verhuisadviseur senioren’ van Stade Advies 

”Een verhuisadviseur begeleidt de senior in zijn zoektocht naar een beter passende woning. En dat is een stukje individuele begeleiding dat geen enkele organisatie biedt, maar wel hard nodig is”, vertelt Marlies Bodewus. Adviesbureau Stade Advies bedacht het concept De Verhuisadviseur omdat de organisatie zag dat veel 50-plussers tegen dezelfde obstakels aanlopen wanneer zij eenmaal de behoefte voelen om te verhuizen. ”Heel veel senioren hebben geen beeld bij de woningen die vaak online worden aangeboden en wat de alternatieven zijn. Daarbij komt dat mensen die al 40 of soms 50 jaar in hun koophuis wonen, vaak geen enkele ervaring hebben op de huidige woningmarkt. Daarom weten zij soms niet eens hoe ze aan een andere woning kunnen komen”.

De begeleiding bij het vinden van een passende woning biedt mogelijk uitkomst, zo blijkt uit de al lopende pilot voor woningeigenaren in de gemeente Amersfoort. De verhuisadviseur biedt, vanuit een brede benadering, maatwerk. Door het persoonlijke en intensieve contact met potentiële verhuizers blijven woonwensen én de behoefte om te verhuizen actueel. ”Omdat we regelmatig bellen, confronteren we de cliënt met het zoekproces wat lopende is en stimuleren we hen tot verhuizing, waardoor de verhuiswens actueel blijft. Zodat ze niet na het krijgen van het advies om te verhuizen weer overgaan tot de orde van de dag. In deze individuele benadering zit onze kracht”, aldus Marlies.

Onze kracht zit in het persoonlijke contact

Marlies Bodewus, verhuisadviseur van Stade Advies

De uitdaging van het concept De Verhuisadviseur zit in het vinden van de juiste match tussen vraag en aanbod van woningen die geschikt zijn voor ouderen. ”Onze toegevoegde waarde zit niet alleen in het in beeld brengen van de kansen en de mogelijkheden, maar ook in de begeleiding tijdens de zoektocht naar een nieuwe woning”.

Het succes dat nu al geboekt wordt in de gemeente Amersfoort, hoopt Stade Advies in de komende periode verder uit te kunnen breiden door een aantal stappen extra te zetten. Niet alleen door te onderzoeken of de kansen en mogelijkheden van woningzoekenden nog betere kunnen worden gekoppeld, maar ook door het bieden van nóg meer praktische ondersteuning. ”Als je al heel erg lang ergens woont, heb je geen idee wat er allemaal bij komt kijken op het moment dat je gaat verhuizen. We gaan daarom bekijken of we volgend jaar nog verder kunnen gaan door cliënten helemaal te ontzorgen. Ook met de verhuizing zelf”.

‘Verhuizen als 50-plusser? Leuk!’ van Rhodé Reuijl

In haar werk als developer in de onderwijssector krijgt Rhodé Reuijl weinig te maken met de slechte doorstroming op de woningmarkt, maar in haar eigen omgeving ziet ze het continu: starters die niet aan een koopwoning kunnen komen en ouderen die in een veel te groot huis wonen. ”Ik zie in mijn omgeving dat de huizenmarkt op slot zit voor jonge gezinnen en dat vind ik schrijnend”, vertelt Rhodé. Zo heeft ze zelf vrienden die geen huis kunnen kopen en tegelijkertijd ouders die in een groter huis wonen dan bij hun levensfase past. ”Dat is dus zonde, want dan heb je twee huishoudens die niet op hun plek zitten. Later las ik over de challenge van de provincie en dacht: ik heb hier een goed idee voor”. Ondanks het feit dat Rhodé geen organisatie achter zich heeft, besloot ze om haar idee in te zenden: een concept om in te spelen op bewustwording bij 50-plussers en zo aan te zetten tot verhuizing.

Opa en oma in een woonhofje

Met haar concept hoopt Rhodé 50-plussers bewust te maken van de vele voordelen die een kleinere woning kan hebben en van de diverse mogelijkheden die er zijn. Het idee ontstond onder andere na het zien van de positieve ervaring van haar eigen opa en oma die, nadat zij kleiner waren gaan wonen, beseften dat een kleinere woning veel beter bij hun levensfase paste. ”Mijn opa dacht in eerste instantie dat hij het vreselijk zou vinden en dat een aanleunwoning de enige optie was. Uiteindelijk zijn ze zelfstandig gaan wonen in een woonhofje en waren ze hartstikke blij met hun kleinere huis en de aanspraak met de buren. Er ging een hele nieuwe wereld voor ze open”, vertelt Rhodé. Het feit dat mogelijk een groot deel van de 50-plussers hier tegenaan loopt en het probleem alsmaar groter wordt, trok Rhodé over de streep om mee te doen aan de Challenge Doorstroming.

Er ging een wereld voor opa en oma open

Rhodé Reuijl, developer

Inzetten op bewustwording van de mogelijkheden moet niet alleen leiden tot kennis en het wegnemen van negatieve vooroordelen, maar ook tot enthousiasme en de behoefte om te gaan verhuizen. Rhodé denkt daarmee het verschil te kunnen maken. ”Wanneer mensen niet weten dat het eigenlijk ook heel positief kan zijn, dan lopen ze heel veel informatie mis. Daar is echt nog veel te winnen. Veel mensen denken dat ze als 50-plusser enkel in een ouderenflat terecht kunnen komen, terwijl er veel meer is. Maar als je dat niet weet, dan ga je er ook niet naar zoeken. En dan mis je een hoop informatie”, vertelt Rhodé.

Challenge Doorstroming

Dit verhaal is aflevering 1 in een serie van 3 over de negen finalisten in de Challenge Doorstroming. Onder de drie winnaars wordt 5.000 euro prijzengeld verdeeld; daarnaast reikt de provincie een ondersteuningsbudget van 5.000 euro uit aan het plan dat het beste past bij de provinciale ambities van het programma Versnelling Woningbouw. De deskundige jury maakt tijdens het webinar Doorstroming op 27 januari 2022 de winnaars bekend. Lees er alles over op de website versnellingwoningbouw.nl.

De provincie Utrecht werkt in haar rol als stimulator en facilitator aan een optimale woningmarkt. Met het samenwerkingsverband Utrecht10 (vanuit de Woondeal) en met partners werken we aan de opgave om 50-plussers op de woningmarkt te laten doorstromen. Lees meer op www.versnellingwoningbouw.nl.

Bron: provincie Utrecht

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen