Oproep: heeft u textiel of sieraden uit Het Kapelhuis?

Foto: De Volmolen

Het eerste kwartaal van 2022 is het Kapelhuis weer even terug in de Volmolen. De Katoendrukkerij in de Volmolen presenteert dan in samenwerking met onder meer de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een expositie over deze decennialang landelijk toonaangevende galerie in Amersfoort.

In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw zat de handweverij van Het Kapelhuis lange tijd in de Volmolen naast de Koppelpoort. Het Kapelhuis zelf zat op de hoek van de Krankeledenstraat en het Lieve Vrouweplein. De galerie, met als motto ‘Kunst in Ambacht’ ontdekte en presenteerde steeds talentvolle jonge kunstenaars. De dames die het Kapelhuis bestierden, Hyke Koopmans en Margje Blitterswijk waren in de eerste plaats weefsters. Zij weefden zelfs textiel voor het Koninklijk Huis.

Voor de aanstaande expositie roept de Katoendrukkerij graag Amersfoorters op die wellicht nog handgeweven textiel of sieraden van hen in bezit hebben. Heeft u of kent u iemand? Neem dan contact op met Nathalie Cassee van De Katoendrukkerij in de Volmolen via [email protected]

Rijksmonument de Volmolen had sinds zijn bouw in 1645 verschillende functies. Van oorsprong werd er in deze voormalige watermolen geweven wol gevold tot kledingstof, het zgn. laken. Daarna waren er onder meer een timmerwerkplaats, noodwoningen, een kunstenaarswoning en een handweverij in gevestigd, en in 2019 een pop-up locatie voor creatieve denkers en doeners. Vanaf oktober 2020 is De Katoendrukkerij in de Volmolen gevestigd. Ambacht, erfgoed en cultuur staan er centraal.

De Katoendrukkerij is een jonge culturele organisatie en draagt het eeuwenoude ambacht katoendrukken uit in historische bakermat Amersfoort. Behalve een lesprogramma, gastdocenten, lezingen, debatmiddagen en exposities, is het een broedplaats voor jonge makers in textiel. Diverse ruimtes zijn te huur en er zijn twee gastenkamers.

Reacties