Provinciale Staten debatteren over Amersfoort Centraal

Foto: Provincie Utrecht

De Provinciale Staten scharen zich achter het voorstel ‘Amersfoort Centraal!’ van het provinciebestuur, waarbij afgesproken is hoe de regio Amersfoort de komende jaren gaat groeien.

Het voorstel over de ontwikkeling van de regio Amersfoort kreeg naast een goedkeuring ook een kritische kanttekening mee. Een aantal partijen vond dat een enquête om inwoners bij de plannen te betrekken te licht werd opgevat door Gedeputeerde Staten. De Staten gaven daarom in meerderheid aan, op initiatief van de PVV, dat de opinie van inwoners zwaarder moet wegen.

Bron: provincie Utrecht

Reacties