Vervangen damwanden Eem tussen Amersfoort en Baarn

Foto: Provincie Utrecht

De rivier de Eem tussen Amersfoort en Baarn krijgt nieuwe damwanden op zes locaties. Vanaf 1 oktober 2021 voert aannemer Van Leeuwen G.W.W. de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Utrecht. De vervangingsklus duurt naar verwachting tot eind maart 2022.

De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd vanaf het water waarbij er voor de scheepvaart lichte hinder kan zijn. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Werkzaamheden en locaties

De werkzaamheden betreffen het vervangen van circa 860 meter houten en stalen damwanden door duurzame stalen exemplaren. Het gaat om een locatie nabij de uitstroom van het Valleikanaal in de Eem in Amersfoort. De ander locaties bevinden zich in de buurt van Baarn: Ocrieteiland (werkterrein provincie Utrecht), ‘Grimmestein’ (net ten zuiden van de A1), ‘Hoogerhorst’ (tegenover de Verlengde Hooiweg), eiland ‘Zeldert’ (ter hoogte van de weg Zuidereind) en zuidzijde Baarn ter hoogte van de straat ‘Het Jacht’.

Hergebruik materiaal

De huidige houten damwanden op de locaties Ocrieteiland, Grimmestein, Hoogerhorst en Zeldert dateren uit de jaren 80 van de vorige eeuw en zijn aan het einde van hun levensduur. Het materiaal dat nog geschikt is, wordt elders in de provincie gebruikt als beschoeiing langs watergangen.
Bij de uitloop van het Valleikanaal wordt de stalen damwand vervangen door een nieuw exemplaar. Het vrijgekomen materiaal dat nog geschikt is, wordt hergebruikt op de locatie Ocrieteiland.
Ten zuiden van Baarn is de bestaande stalen damwand niet stabiel, hij zakt voorover. De bestaande damwand wordt verwijderd en vervangen door langere exemplaren met ankers om de oever weer veilig te maken. De vrijgekomen stalendamwand wordt opnieuw gebruikt op de locatie Zeldert.

Natuurvriendelijke oevers

De nieuwe damwanden bij Grimmestein, Hoogerhorst en Zeldert dragen bij aan de natuurvriendelijke oevers van de Eem. De nieuwe wanden worden een aantal meters voor de oevers geplaatst zodat een tussenruimte ontstaat tussen oever en wand. De wanden worden voorzien van spoelgaten en fauna-uittredeplaatsen (FUP’s). De spoelgaten zorgen ervoor dat het water tussen de damwand en de oever regelmatig ververst wordt. De FUP’s zorgen ervoor dat dieren die per ongeluk of expres in de Eem zijn beland, zelfstandig en veilig het water kunnen verlaten via de oever. De tussenruimtes met spoelgaten en FUP’s vormen ook een fijne plek voor watervogels en vissen om te nestelen, te eten en te paaien.
Op de andere locaties dragen de nieuwe damwanden bij aan het stabiel maken van de oever en het in stand houden van de vaargeul. Hiermee wordt voorkomen dat de oever afglijdt in de Eem, de vaargeul smaller wordt en de vaardiepte vermindert.

Nog 6.000 meter te gaan

De vervanging van de zes damwanden maakt deel uit van het plan om in 2030 alle houten damwanden in de Eem vervangen te hebben en de Eem ook voor de toekomst bevaarbaar te houden voor beroepsvaart. De afgelopen jaren heeft de provincie al heel wat meters gemaakt. Tussen 2022 en 2030 is er nog 6.000 meter te gaan.

Bron: provincie Utrecht

Reacties