Beleid recreatie en toerisme van provincie Utrecht ter inzage

Foto: Provincie Utrecht

Het ‘Omgevingswetprogramma recreatie en toerisme 2022-2025’ ligt van 21 september tot 1 november 2021 ter inzage. In de provincie Utrecht zijn veel makkelijk bereikbare plekken waar je leuke dingen kunt doen buiten in het groen, niet te ver van huis. Toch ziet de provincie ook een tekort aan groene recreatiegebieden. Hoe dit de komende jaren verbeterd gaat worden, staat in het programma.

Uitgangspunt in het ontwerp is dat recreatiegebieden goed bereikbaar en toegankelijk moeten zijn, wandelend of fietsend. Daarvoor wil de provincie meer gebruik maken van onderzoek en data om recreatie beter te laten aansluiten op de wensen van de bezoekers.

Vraag en aanbod

Recreanten worden bijvoorbeeld gevraagd over hoe ze een gebied beleven. De waardering van en verbeterpunten voor de recreatiegebieden wordt vervolgens gedeeld met terreineigenaren. Ook kijken we of de routenetwerken in de provincie goed zijn ingericht op de verschillende gebruikers. Vraag en aanbod worden zo nog beter op elkaar afgestemd.

Na de ter inzagelegging van het ontwerp worden de reacties verwerkt in het nieuwe beleid voor recreatie en toerisme. De verwachting is dat eind 2021 het beleid definitief wordt.

Samenwerking

Het ontwerp dat ter inzage gaat, is tot stand gekomen samen met betrokken organisaties, met gemeenten, waterschappen, terreineigenaren, vrijetijdsondernemers en kennis- en adviesbureaus. Ongeveer 60 mensen hebben actief deelgenomen aan de co-creatie.

Bron: provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen