Vrienden van Meander zet zich ook in voor wetenschappelijk onderzoek

Foto: Meander MC

De Stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum zet zich al jaren in om het verblijf van patiënten en hun naasten in Meander Medisch Centrum zo prettig én comfortabel mogelijk te maken. Met financiële steun van velen realiseert de Vrienden van Meander projecten binnen de thema’s Oncologie, Prettig Verblijf, Ziekenhuis van Morgen en Zorg voor Ouderen. Vanaf heden is hier een vijfde thema aan toegevoegd namelijk wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek naar nieuwe en betere behandelingen

Meander Medisch Centrum is al jaren een van de 28 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Dat betekent dat Meander zich onderscheidt door een voorhoede positie in te nemen als het gaat om patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding van zorgprofessionals en wetenschappelijk onderzoek. Het doen van onderzoek is van belang voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners en voor de innovatie van patiëntenzorg. Voor (wetenschappelijk) onderzoek is echter veel geld nodig, dat niet allemaal uit de jaarlijkse begroting kan worden betaald. De Vrienden van Meander wil door het werven van donaties voor (wetenschappelijk) onderzoek bijdragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Met financiële hulp van bedrijven, particulieren en andere fondsen is het mogelijk om onderzoek te blijven doen naar nieuwe en betere behandelingen voor patiënten.

Vrienden van Meander

Op de vernieuwde website www.vriendenvanmeander.nl komen de verschillende thema’s aan bod en is het mogelijk om te doneren. Ziekenhuizen moeten steeds meer doen voor steeds minder geld. Allerlei extra voorzieningen, zoals een speciale familiekamer, relaxstoelen of een kindvriendelijke omgeving, kunnen niet uit het zorgbudget betaald worden. Dankzij giften en sponsoring kunnen dit soort projecten toch gerealiseerd worden.

Reacties