Aantal WW-uitkeringen jongeren regio Amersfoort lager dan voor coronacrisis

Foto: UWV

In de arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in juli 4.030 WW-uitkeringen. In de regio werden in juli 272 WW-uitkeringen minder verstrekt dan in juni 2021. Dit is een daling van 6,3%. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen af met 5,9%. In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn jongeren tot 27 jaar het sterkst door corona getroffen. Het aantal WW-uitkeringen dat aan jongeren wordt verstrekt is inmiddels flink afgenomen en 13% lager dan voor de coronacrisis.

Aantal WW-uitkeringen opnieuw gedaald

Het aantal WW-uitkeringen bedroeg eind juli in de arbeidsmarktregio Amersfoort 4.030. Dat is een afname van 6,3% (-272 WW-uitkeringen) ten opzichte van juni dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in juli af. Deze daling was met 5,9% iets minder sterk dan die in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Het WW-percentage daalde opnieuw en komt deze maand uit op 2,2% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage was afgelopen maand 2,4% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Coronacrisis trof vooral jongeren

De coronacrisis trof jongeren sterker dan ouderen. Veel jongeren verloren hun werk, omdat zij vaker dan ouderen een flexibel arbeidscontract hebben. Ook werkten ze vaker in horeca en detailhandel. Deze sectoren werden tijdens de eerste golf sterk getroffen door de lock down en de coronamaatregelen. De uitbraak van het coronavirus maakte bovendien veel werkgevers in de getroffen sectoren onzeker over de toekomst en over het in dienst houden van personeel. Sommige sectoren kwamen zelfs tijdelijk helemaal tot stilstand en een aanzienlijk aantal bedrijven staakte een korte periode hun productie c.q. dienstverlening door gebrek aan klandizie. Het relatief verloop van de WW-uitkeringen van jongeren en ouderen in de arbeidsmarktregio Amersfoort is te zien in onderstaande grafiek.

Het aantal WW-uitkeringen dat aan jongeren tot 27 jaar werd verstrekt nam vorig jaar in de regio Amersfoort tussen februari en mei tijdens de ‘eerste golf’ met 158% toe van 259 naar 667 uitkeringen. Bij 50-plussers was de stijging met 5% meer uitkeringen over die periode veel gematigder. Het aantal WW-uitkeringen dat aan ouderen werd verstrekt nam toe van 1.950 in februari tot 2.044 in mei. De ‘tweede golf’ na de zomer van 2020 zorgde in de regio Amersfoort voor een minder sterke daling van het aantal WW-uitkeringen. Tussen september en december 2020 nam het aantal WW-uitkeringen bij jongeren tot 27 jaar af met 11% van 470 tot 417 en bij 50-plussers nam het aantal WW-uitkeringen met 5% toe van 1.996 tot 2.096. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan werden er destijds opnieuw maatregelen getroffen.

Minder WW-uitkeringen door gunstiger economisch klimaat

De werkgelegenheid van jongeren in de arbeidsmarktregio Amersfoort staat in 2021 minder onder druk. UWV verstrekte eind juli 2021 in de regio Amersfoort aan jongeren 225 WW-uitkeringen, oftewel 13% minder dan in februari 2020. Bij ouderen is het aantal uitkeringen met 1.920 in juli 2021 2% lager dan in februari 2020. Behalve de verbeterde economische situatie en seizoensinvloeden in het eerste halfjaar van dit jaar, hebben de versoepelingen van de coronamaatregelen aan de daling van het aantal WW-uitkeringen bijgedragen.

De twee tabellen hierna laten de meest voorkomende beroepen van werkzoekenden met een WW-uitkering zien. Een plusteken geeft aan dat een beroep kansrijk op de arbeidsmarkt is (overzicht kansrijke beroepen van juni 2021). De beroepen met een minteken zijn het minst kansrijk (overzicht minst kansrijke beroepen). Minst kansrijke beroepen zijn onder meer ondersteunend secretarieel medewerkers, receptionisten & telefonisten, medewerkers bedrijfsrestaurant en taxi- & particulier chauffeurs. Werkzoekenden met zo’n beroep zouden een beroepsoverstap naar een kansrijker beroepen kunnen overwegen en eventueel de mogelijkheden tot omscholing kunnen onderzoeken, waarbij het leerwerkloket ondersteuning kan bieden.

Reacties

Cookieinstellingen