PvdA Kamerleden op bezoek bij Ombudsteam Amersfoort

Foto: PvdA Amersfoort

Op vrijdag 15 januari 2016 brachten de PvdA-Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Grace Tanamal van het Landelijk Ombudsteam een bezoek aan Amersfoort. Doel van het bezoek was bekendheid te geven aan het Ombudsteam Amersfoort en de landelijk opgedane kennis en ervaring met Ombudsteams te delen met de lokale vrijwilligers die binnen én buiten de partij klaar staan om mensen te helpen met ergernissen als overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, schulden en arbeidsconflicten, kortom zaken die mensen dagelijks raken.

Het Ombudsteam Amersfoort is één van de 180 Ombudsteams die landelijk door de PvdA zijn opgericht en waarbij lidmaatschap van de PvdA is geen voorwaarde is om hulp in te schakelen. Iedereen mag en kan bij het Ombudsteam Amersfoort aankloppen en er zijn geen kosten verbonden aan de geboden hulp.

De vrijwilligers van het Ombudsteam Amersfoort werken samen met gemeenteraadsleden en het lokale bestuur van Amersfoort. Zij richten zich vooral op klachten over het gemeentelijk beleid van Amersfoort en overheidsinstanties, maar zij kunnen je ook op weg helpen als je niet goed weet bij welke instantie je moet aankloppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geschil met gemeente, UWV, bank, fiscus of ziekenhuis. Naast het behandelen van individuele klachten, worden er ook structurele problemen gesignaleerd en, als daar aanleiding toe is, worden zaken aan de orde gesteld in een debat of worden er Kamervragen over gesteld.

PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal: “Naast de officiële stukken welke worden aangereikt aan een volksvertegenwoordiger, dien je ook je oren te luisteren te leggen in het veld. Alleen door nauw contact met de burgers in wijken en straten ben je in staat om je werk goed uit te voeren.”

De Tweede Kamerleden hebben veel ervaring in het helpen bij overlast vastgelopen zaken en als er onrecht in het spel is. Lutz Jacobi: “Elke klacht is er een teveel, maar is tegelijkertijd een gratis advies voor verbetering!”
Hebt u een probleem waarvoor u het Ombudsteam wilt inschakelen? Het Ombudsteam Amersfooort is telefonisch te bereiken op nummer 06-21170958. Ook kunt u een mail sturen naar:
[email protected]

 

Reacties