Maatregelen in Valleikanaal zorgen voor herstel

Foto:

Hevige regenval zorgde er medio juli voor dat vuil van de straat, percelen en riooloverstorten in het water van het Valleikanaal terechtkwamen. De waterkwaliteit van het Valleikanaal verslechterde over een lengte van 20 kilometer. Dit had dode vissen tot gevolg. De maatregelen die door Waterschap Vallei en Veluwe genomen zijn in het Valleikanaal om het zuurstofgehalte in het water te herstellen werken goed. Het zuurstofgehalte in het water is bijna weer op het normale niveau.

Genomen maatregelen

Het Valleikanaal is ververst met water vanuit de (Neder)Rijn. De dode vissen zijn verwijderd. Het verse water zorgt voor meer zuurstof in het Valleikanaal en afvoer van het vervuilde water. Door werkzaamheden bij Stuw Roode Haan kon beperkt water worden doorgelaten. Tijdelijk zijn daarom peilen verlaagd om zo een snellere verversing te krijgen. Ook werd in de Zijdewetering met beluchters extra zuurstof in het water gebracht. Het zuurstofgehalte van het water is iedere dag gemonitord.

Dagelijks beheer

De werkzaamheden aan Stuw Roode Haan zijn nog niet klaar. Wel zijn de damwanden verwijderd. Hierdoor kan er weer meer water over de stuw en wordt het Valleikanaal maximaal doorgespoeld. De tijdelijke peilverlaging is opgeheven en het waterpeil is teruggebracht naar het normale niveau. Het zuurstofgehalte is zoveel mogelijk hersteld, het verdere herstel is een natuurlijk proces. Waterschap Vallei en Veluwe blijft de situatie monitoren vanuit het dagelijkse beheer.

Cookieinstellingen