Waterschap Vallei en Veluwe geeft Waterschapsverordening vrij voor inzage

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende gemalen, stuwen en sluizen. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de regels van het waterschap die op dit moment in de keur staan, opgenomen in de opvolger: de Waterschapsverordening.

Ter inzage voor iedereen

De Waterschapsverordening is nog een ontwerp en is nog niet formeel vastgesteld. Voordat hij wordt vastgesteld is er een inspraakprocedure. Dit is een periode waarin het ontwerp ter inzage ligt voor iedereen. Deze periode loopt van 26 juli tot en met 5 september. In die periode is het mogelijk om zienswijzen (inhoudelijke reacties) in te dienen. Na die periode neemt het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe een besluit om de Waterschapsverordening officieel vast te stellen. Mocht je een zienswijze willen indienen kan dat via het formulier op onze website.

Beleidsarme overgang

Er is sprake van een beleidsarme overgang van de keur naar de Waterschapsverordening. Dit betekent dat Waterschap Vallei en Veluwe diverse noodzakelijke aanpassingen heeft doorgevoerd, zoals het aanpassen van de opbouw van de regels en het verwijderen van verouderde informatie, inconsistenties en dubbelingen. Inhoudelijk zijn de regels nauwelijks veranderd. Hoewel de ambities die verwoord zijn in de BOVI, vragen dat er met andere ogen gekeken wordt naar de regels die het waterschap hanteert, leidt dit voor nu niet tot inhoudelijke veranderingen. In de toekomst verwacht het waterschap daar wel werk van te maken.

Cookieinstellingen