Het ambacht katoendrukken erkend als immaterieel erfgoed

Foto: De Katoendrukkerij

De Katoendrukkerij in Amersfoort kan trots melden dat het ambacht katoendrukken wordt bijgeschreven als immaterieel erfgoed in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Katoendrukken (internationaal ook wel blockprinting genoemd) is een van de oudste druktechnieken en wordt gedaan met houten handgegraveerde drukblokken. De eerste katoendrukkerij van Europa zat ook in Amersfoort in de 17e eeuw. Het immaterieel erfgoed van het katoendrukken bestaat, naast het drukken, ook uit het ontwerpen en maken van de houtblokken waarmee gedrukt wordt en de kennis van de verf.

Betekenis Inventaris

Wat is de betekenis van immaterieel erfgoed bijschrijven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland? Deze inventaris omvat levend en dynamisch erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Niet erfgoedprofessionals maar de beoefenaars zelf bepalen wat hun erfgoed is. In  dit geval heeft de Katoendrukkerij in de Volmolen in Amersfoort zich verbonden aan het uitdragen, borgen en innoveren van het immaterieel erfgoed katoendrukken.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft uitvoering aan het 2003 UNESCO Verdrag in Nederland. Een van de verplichtingen die voortvloeit uit de ondertekening van dit verdrag is het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed. In Nederland is gekozen voor een bottom-up procedure, waarvoor de erfgoedgemeenschappen zelf hun immaterieel erfgoed voordragen. De bijschrijving betekent dan ook niet dat professionals het erfgoed goedkeuren of dat UNESCO het beschermt

Reacties

Cookieinstellingen