Subsidieregeling om vitaliteit binnensteden te versterken

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Utrechtse gemeenten kunnen sinds 1 juli een subsidie aanvragen om de vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra te versterken. Doordat steeds meer mensen online winkelen, neemt het aantal fysieke winkels af, is er meer leegstand en staat de vitaliteit van deze gebieden al een paar jaar onder druk. De coronacrisis heeft dit proces versterkt waardoor nu ook horeca, cultuur en toerisme in binnensteden en dorpskernen onder druk staan. Met de subsidieregeling kunnen gemeenten een plan maken om hun binnenstad of dorp nieuw leven in te blazen en toekomstbestendig te maken.

Gedeputeerde Robert Strijk (Economie): “Het is voor een gemeente belangrijk om een levendig winkelgebied te hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen werken en winkelen. Natuurlijk spelen werkgelegenheid en economie hier ook een rol, maar planvorming is nu vooral belangrijk vanwege de sociale functie die een winkelcentrum voor een dorp of stad heeft. Met deze subsidie geven we gemeenten en ondernemers een steuntje in de rug.”

Samenwerking en plan van aanpak

Per gemeente wordt er 80.000 euro beschikbaar gesteld. Het maximale budget van de subsidieregeling bedraagt 1.840.000 euro. Het doel van deze subsidieregeling is het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid. Deze samenwerking moet leiden tot concrete acties en zorgen voor versterking van de vitaliteit van een binnenstad, dorpskern en/of winkelcentrum. De subsidieregeling is niet bedoeld om die acties te betalen, maar om ondernemers te ondersteunen om tot een plan van aanpak te komen.

Kennisoverdracht

Naast de subsidieregeling biedt de provincie ook ondersteuning door middel van kennisoverdracht. Zo is onlangs een kick-off bijeenkomst georganiseerd om de subsidieregeling op hoofdlijnen toe te lichten en kennis en ervaringen te delen. Na de zomer wordt een nieuwe bijeenkomst georganiseerd.

Aanvraagformulier

Gemeenten kunnen zich vanaf 1 juli via het subsidieaanvraagformulier op de provinciale website aanmelden voor de subsidieregeling. Meer informatie is te vinden via het subsidieloket.  

Bron: provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen