Daltoncertificering voor Kindcentrum De Magneet in het Soesterkwartier

Foto:

Op woensdag 2 juni 2021 oordeelde een visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging dat Kindcentrum De Magneet – speelleergroepen, basisschool en naschoolse opvang onder 1 dak – met ingang van heden de naam Dalton Kindcentrum De Magneet mag dragen. Basisschool De Magneet is hiermee de derde officiële Daltonschool van Stichting Meerkring.

Om tot dit oordeel te komen sprak de visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging met leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen van Kindcentrum De Magneet. Tevens bracht de commissie een bezoek aan de verschillende groepen. Na afloop van het scherpe onderzoek sprak de visitatiecommissie uit dat basisschool De Magneet en Ska Kinderopvang zich officieel een Dalton Kindcentrum mogen noemen, en dat basisschool De Magneet dus officieel een Daltonschool is.

Ad Goenee, meerscholendirecteur bij Stichting Meerkring: “Dat ons kindcentrum nu officieel een Dalton kindcentrum is, is een grote beloning voor mij en alle teamleden. De visitatiecommissie gaf aan geen verschil te merken wanneer zij met een pedagogisch medewerker of met een leerkracht van De Magneet spraken. Dat getuigt van de optimale manier waarop we op elkaar zijn ingespeeld. Een groter compliment konden we niet krijgen”.

Ook Yvonne Hof, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Meerkring, is zeer tevreden met de certificering: “We verwachten door deze unieke samenwerking de waarde voor kinderen nog meer te vergroten zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat dit is gelukt is echt een prestatie van medewerkers die dagelijks een verschil willen maken voor kinderen.”

Naast het ontvangen van de Daltoncertificering tekenden Meerkring en Ska vandaag ook een samenwerkingsovereenkomst, waarmee de samenwerking van beide organisaties in het Dalton Kindcentrum De Magneet officieel werd bekrachtigd.

Daltononderwijs
Het Daltononderwijs is genoemd naar het Amerikaanse dorp Dalton waar de grondlegger Helen Parkhurst voor het eerst met het onderwijsconcept werkte. Ze merkte op dat de kinderen in haar klas erg van elkaar verschilden. In plaats van klassikale lessen kregen kinderen meer individuele vrijheid en zelfstandigheid om te leren.

Daltononderwijs verloopt aan de hand van zes pijlers, namelijk: 1) Samenwerking, 2) Effectiviteit, 3) Zelfstandigheid, 4) Reflectie, 5) Verantwoordelijkheid en 6) Vrijheid. Deze pijlers worden toegepast in het dagelijks handelen en in het benaderen van de kinderen.

Reacties

Cookieinstellingen