Nog steeds tekort aan ICT’ers in Amersfoort

Foto: UWV

In april nam het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort behoorlijk af ten opzichte van de vorige maanden. UWV telde in deze maand 4.710 WW-uitkeringen in de regio. Dit is een daling van 4,6% ten opzichte van maart. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen ook. In de regio zijn in de afgelopen 12 maanden de tekorten aan ICT-medewerkers verder toegenomen. De kansen voor hoogopgeleide ICT’ers zijn wel beter dan voor laagopgeleide ICT’ers.

Aantal WW-uitkeringen in de regio daalt in april verder

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort nam in april in vergelijking met de voorgaande maanden fors af. Eind april 2021 verstrekte UWV hier in totaal 4.710 WW-uitkeringen. Dat waren er liefst 225 minder dan een maand eerder. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook (-5,6%). In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort nog, en wel met 148, ofwel 3,0%. In heel Nederland was er in vergelijking met het afgelopen jaar zelfs een daling met 8,8%.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in april in vrijwel alle sectoren. Het meest in de overige commerciële dienstverlening (-64 uitkeringen), maar ook in de groot- en detailhandel, vervoer en logistiek alsmede horeca en catering was sprake van een aanzienlijke daling. Dit lijkt voor een goed deel te verklaren doordat met name uitzendkrachten weer meer in dienst worden genomen.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde licht naar 2,6%. Hiermee lag dit percentage in de arbeidsmarktregio Amersfoort ook in april iets onder het landelijk gemiddelde. Het WW-percentage voor geheel Nederland daalde ook iets en kwam op 2,9% uit.

Arbeidsmarkt voor ICT-beroepen in Amersfoort eind 2020 weer krap

Corona heeft weinig impact op de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen. Met ruim 8.600 banen in de arbeidsmarktregio (6,2% van het totaal aantal banen) is de sector gemiddeld aanwezig. Het aantal werknemers groeit al jaren en na een lichte daling aan het begin van de coronacrisis zette de stijgende trend in 2020 weer door. Daarnaast zijn als gevolg van doorgaande brede inzet van automatiseringstoepassingen steeds meer ICT’ers in andere sectoren werkzaam. Voor 2021 verwacht UWV een verdere toename.

Bedrijven in de ICT-dienstverlening hebben tijdelijk te maken gehad met een terugval van ICT-opdrachten, maar de sector heeft als gevolg van de versnelde digitaliseringsbehoefte per saldo een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Een beperkte daling van het aantal ICT-vacatures en een sterkere afname van het aantal WW’ers met een ICT-beroep leidde er toe dat het tekort eind 2020 groter was dan een jaar geleden. De krapte is het grootst in regio’s rondom de grote steden zoals Groot Amsterdam, Haaglanden, Midden-Utrecht en Zuidoost-Brabant. Zeer goede kansen op het vinden van werk zijn er vooral voor werkzoekenden met specialistische kennis, zoals BI specialisten, datawarehouse ontwikkelaars en architecten ICT/systeemontwikkelaars. Op middelbaar niveau worden ICT-servicedeskmedewerkers nog steeds gezocht en moeilijk gevonden.

Aantal ICT-vacatures in regio weer in de lift

Het aantal openstaande vacatures in Amersfoort bedroeg aan het eind van het vierde kwartaal 2020 ongeveer 380 waar dat een jaar eerder nog 460 was en begin 2020 daalde naar 285. De 380 openstaande vacatures maken ruim 7,5% van het totale aanbod aan vacatures in de regio uit. In bijna de helft van deze vacatures werd gevraagd naar software- en applicatieontwikkelaars en ontwerpers & analisten ICT-systemen, maar ook ICT-helpdeskmedewerkers en –gebruikersondersteuners worden in onze regio moeilijk gevonden.

Aantal WW’ers met een ICT-beroep nam licht af, aandeel laagopgeleide ICT’ers nam toe

De beperkte invloed van de coronacrisis was ook zichtbaar in de ontwikkeling van het aantal WW’ers met een ICT-beroep. Eind april stonden 124 ICT’ers als werkzoekende geregistreerd. Het zijn vooral adviseurs automatisering, ICT-helpdeskmedewerkers &  -gebruikersondersteuners, beheerders (applicatiesoftware) en softwareontwikkelaars. Een jaar eerder waren er in de regio 127 werkzoekende ICT’ers met een WW-uitkering. Het aandeel hoogopgeleide ICT’ers is ten opzichte van 1 jaar geleden met 5% afgenomen terwijl het aandeel laag opgeleide ICT’ers (maximaal mbo 2-niveau) met 1% is toegenomen. Hieruit blijkt dat laag opgeleide ICT’ers in Amersfoort momenteel iets minder gemakkelijk uit de WW stromen.

Reacties

Cookieinstellingen