Sterke toename cybercriminaliteit in Amersfoort

Foto: Pixabay

In de eerste vier maanden van dit jaar werden in de provincie Utrecht bijna twee keer zoveel meldingen gedaan van cybercriminaliteit als tijdens dezelfde periode in 2020 (+91,3%). Ten opzichte van 2019 is het aantal meldingen van online misdrijven, zoals phishing of whatsapp-fraude, zelfs verviervoudigd. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de meest recente politiecijfers op het gebied van cybercrime.

Van januari tot en met april van dit jaar werden er in totaal 442 cybercrimemeldingen gedaan door Utrechters. In iedere Utrechtse gemeente vielen slachtoffers van internetcriminaliteit. Een kwart van alle Utrechtse cybercrimeslachtoffers woont in de gemeente Utrecht (105 meldingen). Vanuit Amersfoort kwamen daarna met 43 incidenten de meeste meldingen.

Toename cybercrime in bijna alle Utrechtse gemeenten

Vergeleken met vorig jaar was er in 22 van de 26 Utrechtse gemeenten sprake van een toename van het aantal digitale misdrijven. In de gemeente Utrecht was de toename in absolute zin het sterkst: het aantal meldingen steeg hier van 45 naar 105.

Ook in Amersfoort (van 12 naar 43 meldingen) en Zeist (van 15 naar 37 meldingen) nam het aantal cybercrimes sterk toe. Opvallend is dat in Soest in de eerste vier maanden van 2020 nog nauwelijks slachtoffers vielen van cybercrime (2 meldingen) maar in 2021 kwamen er 17 meldingen binnen bij de politie.

Landelijke toename van 78,1%

In heel Nederland werden in de eerste vier maanden van dit jaar 5.043 meldingen gedaan van cybercrime. Dit zijn 78,1% meer incidenten dan tijdens dezelfde periode in 2020. Ten opzichte van 2019 is zelfs een verviervoudiging te zien.

Cybercriminaliteit verspreidt zich verder over Nederland

Cybercriminaliteit verspreidt zich steeds verder door Nederland. Waar twee jaar geleden van januari tot en met april nog in 109 gemeenten geen meldingen waren van internetcriminaliteit, is dit beeld in 2021 geheel anders. Dit jaar zijn er nog slechts negen gemeenten zonder meldingen van digitale misdrijven.

Reacties

Cookieinstellingen