Kansen op werk voor medewerkers klantenservice in Amersfoort

Foto: Publiek domein

In maart nam het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort opnieuw licht af ten opzichte van de vorige maand. In maart telde UWV daar 4.935 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 0,4% ten opzichte van februari. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen ook licht. In de regio zijn, ondanks de toegenomen werkloosheid onder mensen met een klantcontactberoep, voor deze werkzoekenden nog steeds kansen op werk. De gevraagde functie-eisen nemen wel toe.

Aantal WW-uitkeringen in de regio daalt iets verder

Het aantal WW -uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort nam in maart weer iets af. Eind maart 2021 verstrekte UWV hier in totaal 4.935 WW-uitkeringen. Dat waren er 19 minder dan een maand eerder. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook licht. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 581, ofwel 13,3%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 12,7%.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in maart in 9 van de 19 bedrijfssectoren. De grootste absolute daling kwam voor in de overige commerciële dienstverlening (-29 uitkeringen). In veel sectoren was nauwelijks sprake van een wijziging in de aantallen. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef met 2,7% gelijk aan dat van vorige maand. Hiermee lag dit percentage in de arbeidsmarktregio Amersfoort ook in maart onder het landelijk gemiddelde. Het WW-percentage voor geheel Nederland daalde iets en kwam op 3% uit.

Grote impact coronacrisis op klantcontactberoepen

Het aantal WW-gerechtigden dat op zoek is naar klantcontactwerk is sterk gestegen en het aantal vacatures is gedaald. Dit heeft in het algemeen geleid tot een hogere instroom in en lagere uitstroom uit de WW. Maar omdat klantcontactfuncties niet gebonden zijn aan een bepaalde bedrijfssector en de ene sector harder geraakt is door de coronacrisis dan de andere, zijn er ook kansen.

Zo zien we aan de ene kant een tendens om standaard klantvragen af te vangen door inzet van online kanalen. Sommige bedrijven hebben mede door de coronacrisis innovaties in digitale contactkanalen versneld om de druk op de uitvoering te verlichten. Aan de andere kant is er in de samenleving een groei van ‘dienstverlening op afstand’ (zoals bijvoorbeeld een toename van e-commerce/webshops, ‘mijn omgeving’ bij energieleveranciers, overheid, gezondheidszorg), waardoor het klantcontact werk eerder meer dan minder wordt. Al met al is de verwachting gerechtvaardigd dat standaardvragen in toenemende mate via de website, e-mail of apps worden beantwoord. Voor de meer ingewikkelde vragen of klachten blijft menselijke tussenkomst noodzakelijk. Dit betekent dat van medewerkers klantcontact steeds meer wordt verwacht op het gebied van kennis en vaardigheden.

 

De daling op de regionale vacaturemarkt is duidelijk terug te zien in de eerste helft van 2020. In Amersfoort liep het aantal vacatures voor beroepen zoals klantcontactmedewerkers inbound, medewerkers klantenservice, teamleiders klantenservice en klantcontactmedewerkers outbound terug met 55% (van 157 naar 71 vacatures).

Kansen voor medewerkers klantcontact liggen met name in sectoren waar in de coronacrisis juist extra werk is ontstaan, zoals bij online retail bedrijven en bij de GGD’en. Ook bij de overheid nam de vraag naar klantcontactmedewerkers toe in verband met de uitvoering van de crisisdienstverlening (zoals NOW en TOZO). Tot slot is er ook in de bankensector een groeiende behoefte aan medewerkers klantcontact. Het is wel goed om hierbij in het oog te houden dat om bij een bank als medewerker klantcontact aan de slag te gaan, minimaal een WFT-basisdiploma (Wet Financieel Toezicht) vereist is.

Initiatieven

Khalid Hamimid, adviseur Werkgeversdiensten bij UWV, ziet ook dat er goede baankansen zijn in de klantcontact branche. ‘Het afgelopen jaar zijn er in de regio Amersfoort een aantal mensen via het WerkgeversServicepunt aangenomen bij een klantcontact center voor fondsenwerving. Daar lopen momenteel ook nog een aantal wervingstrajecten. Mooi is ook dat deze werkgever duidelijk open staat voor 50+’ers, mensen met een beperking en mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. En ja, ook de medewerkers van dat klantcontact center werken grotendeels thuis. En ze worden daar goed bij begeleid.’

Reacties

Cookieinstellingen