Gemeente en provincie slaan handen ineen voor ontwikkeling Amersfoorts Hoefkwartier

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Hoefkwartier
Foto: Provincie Utrecht

De provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort gaan de komende jaren samenwerken bij de ontwikkeling van Hoefkwartier in Amersfoort. Deze toekomstige woon-, werk- en leerwijk in Amersfoort staat nu nog bekend als kantorengebied De Hoef-West. In de periode tot 2030 komen er 2.500 nieuwe woningen door middel van nieuwbouw en transformatie van kantoorpanden. Van de woningen valt 55 procent in het sociale en middeldure segment. De gemeente en de provincie tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Het is de ambitie van de provincie dat er jaarlijks 10.000 woningen worden gebouwd in Utrecht, waarvan de helft in het sociale en middensegment. Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Samen met de gemeente Amersfoort en onze partners zorgen we ervoor dat er 2.500 woningen in Hoefkwartier bijkomen. Een mooi aantal. Meer dan de helft van deze woningen valt in het sociale en betaalbare segment én ze liggen vlakbij een OV-knooppunt dus de bereikbaarheid is uitstekend. Echt een topproject!” De samenwerking is gericht op het vertalen van de ambities voor het gebied in een omgevingsplan en het versnellen van de woningbouw.

Oude kantooromgeving vernieuwen

Wethouder Astrid Janssen: “Amersfoort en de provincie willen het bedrijventerrein de Hoef-West omvormen tot een mooie, gezonde, duurzame en groene, toekomstbestendige wijk. Eén van de mooie voorbeelden daarvan is Het Hoefse Hout; drie hofjes met circa 250 appartementen die volledig van hout worden gebouwd, met groene daken en reservoirs voor de opvang van regenwater. Alle daken worden goed benut voor groen of energie of een maatschappelijke functie.”

Daarbij is de inzet om de huidige werkgelegenheid in Hoefkwartier te behouden, het onderwijs uit te breiden en een substantieel aantal woningen en voorzieningen toe te voegen. “De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om oude kantooromgevingen te vernieuwen. In Hoefkwartier gaan we een stap verder; straks kunnen onze inwoners er prettig wonen, werken, studeren en recreëren. Er is ruimte voor winkels, sport, cultuur en zorg: alles wat bij het leven in een nieuwe stadswijk hoort. Ik ben blij dat de provincie met ons werkt aan deze opgave,” aldus wethouder Willem-Jan Stegeman. Met de toegezegde ondersteuning van het Rijk en met middelen uit de Woningbouwimpuls kan vaart worden gemaakt met de gebiedsontwikkeling.

Programma versnelling woningbouw

De samenwerkingsovereenkomst is belangrijk voor het uitvoeren van één van de hoofddoelen van het programma Versnelling Woningbouw: het versnellen van de woningbouw via transformatie op binnenstedelijke locaties en nabij OV-knooppunten. De provincie en de gemeenten hebben beiden een werkbudget beschikbaar gesteld voor de totstandkoming van de gebiedsorganisatie, het projectmanagement en inhuur van expertise.

Bron: provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen