Amersfoort sluit aan bij Taalakkoord Werkgevers

Foto: Gemeente Amersfoort

De Gemeente Amersfoort sluit zich aan bij het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Gemeentesecretaris Nico Kamphorst nam op woensdag 3 maart 2021 het certificaat hiervoor digitaal in ontvangst. Daarmee laat de gemeente zien dat zij werkt aan een toegankelijke organisatie voor laaggeletterde werknemers en helpt zij hen zich op de werkvloer verder te ontwikkelen.

Amersfoort heeft ongeveer 9.500 laaggeletterde inwoners. De gevolgen van een taalachterstand zijn groot. De gemeente wil dat iedere inwoner mee kan doen in de stad. Zowel in de privésituatie als op de werkvloer. Dat is lastig als je de taal niet goed beheerst.

Taalakkoord

De gemeente Amersfoort sloot in september al het Taalakkoord Amersfoort. Acht organisaties in de stad werken samen om laaggeletterden te helpen bij basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en computeren. Daar komt nu extra aandacht voor laaggeletterde medewerkers bij. Binnen het landelijk Taalakkoord Werkgevers bundelen werkgevers hun krachten en verbeteren ze de taalvaardigheid van hun medewerkers. Ze ontvangen hiervoor een certificaat en formuleren acties op het gebied van taal op de werkvloer.

Ambities Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort wil laaggeletterdheid onder werknemers verminderen door hen toe te leiden naar passend bijscholingsaanbod. Bovendien wil de gemeente de interne communicatie voor hen begrijpelijker maken. Dat doet de gemeente met 4 concrete acties:

  • Werkgeversbrieven herschrijvenSchrijvers van de werkgeversbrieven volgen een training Schrijven in Duidelijke Taal. Ook worden in 2021 alle formele werkgeversbrieven gecontroleerd op taalniveau B1. Dit taalniveau is voor bijna iedereen begrijpelijk.
  • Interne communicatie via intranetOp intranet deelt de organisatie informatie met alle werknemers. Een getrainde webredacteur toetst alle berichten voor ze geplaatst worden en past deze zo nodig aan naar B1- niveau.
  • Basisvaardigheden onderdeel van duurzame inzetbaarheidMedewerkers die hun digitale vaardigheden willen vergroten, kunnen deelnemen aan trainingen en een persoonlijk ontwikkelplan maken om deze basisvaardigheden te vergroten.
  • Bewustzijn vergroten van medewerkersDe gemeente heeft zich aangesloten bij de landelijke campagne Direct Duidelijk. Hiermee creëert ze bij medewerkers het bewustzijn dat een groot deel van de inwoners moeite heeft met het begrijpen van teksten van de gemeente. Met de training Duidelijke Taal leren zij hoe ze een tekst in duidelijke Nederlandse taal kunnen schrijven. Ook kunnen getrainde communicatieadviseurs teksten controleren.

Ambassadeursrol

De gemeente Amersfoort gaat niet alleen zelf aan de slag maar gaat ook andere werkgevers enthousiasmeren om aandacht te besteden aan taal op de werkvloer.

Bij de digitale overhandiging van het certificaat waren ook Erik de Graaf, landelijk adviseur Leerwerkloketten en Hans Eijsink, projectleider Leerwerkloket regio Amersfoort aanwezig. Zij begeleiden en adviseren werkgevers bij de uitvoering van het Taalakkoord.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties

Cookieinstellingen