Voormalig Bilalschool wordt Huis Miereveld

Foto: Bijzondere Plekken Amersfoort BV

De voormalige Bilalschool aan de Miereveldstraat in het Leusderkwartier wordt een ontmoetings- en activiteitencentrum voor de buurt en Amersfoort Zuid. Dat is het plan van een initiatiefgroep die bestaat uit buurtbewoners, Bijzondere Plekken en andere organisaties. Ze noemen hun initiatief Huis Miereveld. Het plan wordt ondersteund door de gemeente Amersfoort die nog eigenaar van het gebouw is.

Belangrijke onderdelen van Huis Miereveld zijn een buurttuin op de plek van de voormalige speelplaats en een buurtontmoetingsruimte met terras op de hoek van het gebouw. De invulling van de overige ruimtes is nog niet definitief. Er zijn ideeën voor een circulaire werkplaats, yogaruimte, ateliers voor beeldende kunst, een fotostudio en ouderenopvang. Ook kinderopvang is een optie die overwogen wordt. Aandachtspunt is het parkeren en de bereikbaarheid van de locatie. Naar deze aspecten wordt op korte termijn een studie gedaan. Gemeente en initiatiefgroep willen overlast voor de buurt zoveel mogelijk vermijden.

Het gebouw zal in de bestaande staat worden aanvaard. Stap voor stap zal het worden opgeknapt en verduurzaamd. De initiatiefgroep spreekt van ‘slow building’. Circulariteit is voor de initiatiefgroep een centraal begrip. Hergebruik staat steeds voorop. Dat geldt voor het gebouw zelf, voor spullen maar ook voor menselijk talent. Zo mogelijk zal een leerwerkbedrijf de dagelijkse gastvrijheid gaan verzorgen.

De rol van de bewoners is die van realisator en beheerder van de buurttuin en gebruiker van de ontmoetingsruimte. De rol van Bijzonder Plekken is die van ontwikkelaar en verhuurder. Bijzondere Plekken werkt aan een inclusieve stad door het realiseren van ontmoetingsplekken. Recent heeft zij het Parkhuis opgeleverd, een nieuwe ontmoetingsplek in het voormalige ketelhuis van het Elisabeth Ziekenhuis. Naast bewoners en Bijzondere Plekken wordt het initiatief ook ondersteund door Kwintes, MBO Amersfoort en Indebuurt033.

Het plan van de initiatiefgroep is mede gebaseerd op een enquête onder 130 buurtbewoners en andere betrokkenen. 83% van de respondenten vinden het plan voor een ontmoetings- en activiteitencentrum een goed idee. De initiatiefgroep ambieert om eind van het jaar de deuren van Huis Miereveld te openen.

Reacties

Cookieinstellingen