Meander Medisch Centrum en St. Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit

Ondertekening uitbreiding nierzorg St Jansdal en Meander Medisch Centrum
Foto: Meander Medisch Centrum

Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St. Jansdal Harderwijk sinds 2013 de zorg voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden kunnen nierpatiënten van het St. Jansdal voor bijna alle nierzorg nu ook in Harderwijk terecht en hoeven daarvoor minder vaak naar Amersfoort. Zo behouden ze hun eigen nefroloog. Ook is er voor hen de mogelijkheid om gebruik te maken van thuisdialyse.

Een deel van de zorg voor nierpatiënten werd voorheen alleen in Amersfoort geleverd. Door uitbreiding van de samenwerking zal in de loop van 2021 bijna álle nierzorg zowel in Amersfoort als in Harderwijk worden aangeboden. Binnen het Niercentrum is er een aanbod van alle vormen van nierfunctievervangende (thuis)behandeling of de mogelijkheid tot poliklinische begeleiding indien de patiënt geen nierfunctievervangende behandeling wenst. Patiënten kunnen hier ook voor vakantiedialyse terecht. Met de huisartsen in het werkgebied wordt samengewerkt om vroegtijdig patiënten met chronische nierschade te herkennen.

Juiste zorg op de juiste plaats

Het leven van mensen met nierproblemen verandert ingrijpend als zij gedialyseerd moeten worden. Hun eigen nieren kunnen het bloed onvoldoende zuiveren, waardoor afvalstoffen in het bloed blijven. Patiënten moeten dan gemiddeld drie keer per week enkele uren aan een dialyseapparaat. Leonie Boven, lid Raad van Bestuur St Jansdal: “De zorg voor deze patiënten wordt waar het kan dichtbij de patiënten geleverd, in principe thuis, en in het ziekenhuis als het moet.” Door krachten te bundelen verbetert de kwaliteit van zorg in de regio Midden-Nederland en worden de zorgkosten beperkt. Meer informatie? Kijk op www.niercentrummiddennederland.nl

 

Reacties

Cookieinstellingen