Meander start met ondersteuningsconsulent voor mensen met kanker

Ondersteuningsconsulenten Marianne van Dam en Diane Brons
Ondersteuningsconsulenten Marianne van Dam en Diane Brons
Foto: Meander Medisch Centrum

De diagnose kanker en de behandeling hiervan hebben een grote impact op het leven van mensen met kanker en hun naasten. Niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook emotioneel, sociaal en geestelijk. Meander Medisch Centrum wil mensen met kanker niet alleen de beste medische zorg bieden, maar ook goed begeleiden naar ondersteunende zorg in het ziekenhuis, thuis of elders. Meander heeft daarom, met behulp van de Vrienden van Meander, twee ondersteuningsconsulenten aangesteld die patiënten en hun naasten verder helpen als zij behoefte hebben aan advies en begeleiding bij het leven na de diagnose kanker.

Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat patiënten en hun naasten behoefte hebben aan extra ondersteuning, naast de medische zorg. Ondersteunende zorg betreft alle niet-medische zorg waarbij behandelingen gericht zijn op het verlichten van klachten en symptomen en op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Dit kan variëren van psychologische zorg tot voedingsadviezen van de diëtist of ontspanningsoefeningen.

Gids

Er is veel ondersteunende zorg beschikbaar in Meander en in de regio, maar de weg naar de juiste zorg is voor patiënten soms lastig te vinden. De ondersteuningsconsulent is een gids voor de patiënt naar passende vormen van ondersteunende zorg. Ondersteuningsconsulent Diane Brons: “Er komt veel af op mensen met kanker. Samen met de patiënt bespreken we de impact van de diagnose kanker op het dagelijks leven en zoeken we naar manieren om het welbevinden van de patiënt zo veel mogelijk positief te beïnvloeden. De nadruk ligt hierbij op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen. Voor mensen met kanker kan de juiste ondersteunende zorg op het juiste moment echt het verschil maken.”

Nieuwe functie

De functie van ondersteuningsconsulent is een nieuwe functie in Meander en wordt gefinancierd door de Vrienden van Meander. Met behulp van een pilot van een jaar willen we de meerwaarde voor de patiënt en hun naasten aantonen om vervolgens op zoek te gaan naar duurzame financiering.

Patiënten kunnen vanaf 1 maart 2021 terecht bij de ondersteuningsconsulenten, zowel tijdens als na de behandeling.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen