Provinciale Staten debatteren over Ontwikkelbeeld Amersfoort

Foto: Pixabay

Provinciale Staten van Utrecht (PS) debatteerden 27 januari over een breed scala aan onderwerpen. Vanwege de avondklok is er al om 18.30 uur gestemd. Voor Amersfoort stond het Ontwikkelbeeld 2030/2040 op het programma.

Ontwikkelbeeld Amersfoort

De Regio Amersfoort en de provincie Utrecht hebben het initiatief genomen om een strategie te ontwikkelen om de groei van de regio in goede banen te leiden. Tot ongeveer 2030 is er voldoende ruimte om aan de woonbehoefte te voldoen. Maar de daadwerkelijke ontwikkeling vergt nog wel de nodige inspanning. Voor de ontwikkeling na 2030 moeten nog keuzes worden gemaakt.

Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, en de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk) creëren daarom een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040. Op basis daarvan worden er afspraken gemaakt over de nieuwe woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen. Provincie Utrecht en Regio Amersfoort streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde is.

Een aantal Statenleden geeft aan dat er veel gezamenlijke belangen in deze regio zijn, want de regio Amersfoort staat met één been in de regio Utrecht en met het andere been in de regio Foodvalley. Het is echt een kruispunt tussen de Randstad, het noorden en het oosten en er zijn woon- en werkmilieus voor denkers én doeners. De landschappelijke aantrekkelijkheid is dé troef van de regio. Een aantal Statenleden geeft aan dat er tegelijkertijd keuzes op bestuurlijk niveau genomen worden die invloed hebben op dit ontwikkelbeeld. Daarnaast is participatie nog niet echt aan bod gekomen, en een Statenlid vraagt waarom Flevoland niet genoemd is als partner, omdat het tegen Utrecht aanligt.

Al met al is er uitgebreid gediscussieerd over dit ontwikkelbeeld tijdens de vergadering en de complexiteit was wel duidelijk. De gedeputeerde vertelde dat het ontwikkelbeeld Amersfoort een ingewikkelde puzzel is waarin het van groot belang is na te denken wat voor woonmilieus gerealiseerd worden en welke mobiliteit strategieën uitgewerkt worden om de juiste contouren voor de toekomst voor ogen te hebben. Hij gaf aan dat samenstellingen van colleges veranderen gedurende de tijd en de energiestrategie ook een grote invloed heeft op het ontwikkelbeeld. Participatie is daarbij van belang waarbij hij vindt dat gemeenten aan zet zijn om dat te organiseren. Gesprekken met gemeentes zijn daarom van groot belang om te zien hoe zij het doen.

Het besluit over het ontwikkelbeeld 2030/2040 fase 1 is aanvaard tijdens de stemming.

Reacties

Cookieinstellingen