WW-uitkeringen in Amersfoort blijven stabiel

Foto: UWV

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort is in december weer licht toegenomen ten opzichte van de vorige maand. In de regio Amersfoort telde UWV in december 4.979 WW-uitkeringen. Dit is een stijging van 2,7% ten opzichte van november. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen ook licht.

Aantal WW-uitkeringen in de regio blijft schommelen

Na een lichte stijging in oktober en een even zo grote daling in november is er in december weer sprake van een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Eind december 2020 verstrekte UWV in de regio in totaal 4.979 WW-uitkeringen. Dat waren 67 uitkeringen meer dan een maand eerder. Net zoals in de voorgaande maanden blijft het aantal WW-uitkeringen in de regio op hetzelfde punt hangen. Landelijk steeg het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook licht. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 954, ofwel 23,7%. In geheel Nederland was de toename van het aantal uitkeringen het afgelopen jaar 27,8%.

De grootste toename van het aantal WW-uitkeringen was deze maand met een stijging van 8,6% in de sector groothandel (+42) zichtbaar. De toename van het aantal WW-uitkeringen in de landbouw, groenvoorziening en visserij was procentueel weliswaar hoger (+11,8%), maar niet in absolute aantallen. Ook in de horeca en catering steeg het aantal WW-uitkeringen met 8,4% (+29). De stijging van het aantal WW-uitkeringen in de zorgsector (+16) zorgde voor een toename met 2,6%. Relatief lichte dalingen van het aantal WW-uitkeringen zijn zichtbaar in de sectoren onderwijs (-3,6%), metaalindustrie, installatie en voertuigen (-3,4%) en bank- en verzekeringswezen (-3,2%). Vanwege de relatief kleine omvang van met name de laatste twee sectoren in de regio Amersfoort, ging het om kleine absolute aantallen. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef wederom gelijk op 2,7%. Hiermee lag dit percentage ook in december onder het landelijk gemiddelde van 3,1%.

Sterke regionale verschillen

De procentuele toename van het aantal WW-uitkeringen verschilde in het afgelopen jaar erg per arbeidsmarktregio. In de regio Groot Amsterdam was de toename met +56% het grootst. In de regio Zwolle (+13%) was de procentuele toename van het aantal WW-uitkeringen het kleinst. In de arbeidsmarktregio Amersfoort was de toename bijna 24%. Van de nabijgelegen arbeidsmarktregio’s loopt de regio Amersfoort hiermee in lijn met de regio Midden-Utrecht, maar onderscheidt het zich behoorlijk van de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek (+35%). In die laatste regio lijkt de invloed zichtbaar vanuit Groot Amsterdam, met ook veel banen in de luchtvaart.

De forse stijging van het aantal WW-uitkeringen heeft uiteraard te maken met de economische crisis als gevolg van het uitbreken van het coronavirus aan het begin van 2020. De WW-uitkeringen namen tijdens de eerste besmettingsgolf sterker toe dan tijdens de tweede golf. De steunmaatregelen van de overheid hebben hierbij wel een beperkend effect gehad op de groei van de werkloosheid. Dat de verschillen zo groot zijn kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de samenstelling van de regionale werkgelegenheid. Regio’s met veel banen in de sectoren uitzendbranche, specialistische zakelijke diensten, horeca en cultuur, sport & recreatie kenden een forsere stijging van het aantal WW-uitkeringen dan regio’s met weinig banen in deze sectoren.

Reacties

Cookieinstellingen