Provincie stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor versterking opvang en vervoer wilde dieren

Foto: Provincie Utrecht

De provincie Utrecht stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor Utrechtse dierenorganisaties die zieke of aangereden wilde dieren opvangen en vervoeren. De aanpak is gericht op professionalisering van de organisaties, met bijvoorbeeld cursussen voor medewerkers. Na het gebruik van de cursusmogelijkheden, mag er geld aangevraagd worden voor verbeteringen aan bijvoorbeeld de dierenambulance of het dierenopvangcentrum.

Dierenorganisaties kunnen het provinciale geld via vouchers van 3.000 of 5.000 euro aanvragen bij Stichting DierenLot. Diezelfde organisatie zal zorg dragen voor het cursusaanbod. DierenLot ondersteunt dierenorganisaties in de hele regio Utrecht en heeft ervaring met het organiseren van cursussen. Ze zijn daarom een geschikte organisatie voor de coördinatie van het provinciale plan van aanpak externe link. Ze vormen als het ware het uitgifteloket van het provinciale geld en bieden gratis de cursussen aan.

“Opvangcentra en dierenambulances zijn veelal afhankelijk van giften en donaties en draaien grotendeels op vrijwilligers”
Daniëlla van Gennep, Stichting DierenLot

“Wij komen als DierenLot op voor onder meer gewonde dieren in het wild en staan landelijk ongeveer 250 dierenorganisaties bij, zoals wildopvangcentra en dierenambulances. Ook in de regio Utrecht zijn opvangcentra en dierenambulances. Ze zijn veelal afhankelijk van giften en donaties en draaien grotendeels op vrijwilligers”, legt Daniëlla van Gennep van Stichting DierenLot uit.

Provinciale subsidie

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben aandacht gevraagd voor de situatie van dierenorganisaties die zich inzetten voor het opvangen en vervoeren van natuurdieren. Het provinciebestuur stelt nu jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor de aanpak. Hiervan is € 10.000 beschikbaar als noodfonds voor wanneer een organisatie in acute nood verkeert en de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar komt. In totaal is er 40.000 euro beschikbaar voor de genoemde vouchersystematiek, die investeringen in gebouwen of materialen mogelijk maakt.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Vele vrijwilligers doen dagelijks ontzettend belangrijk werk bij de dierenorganisaties. De provincie draagt met deze aanpak bij aan de versterking van deze maatschappelijk betrokken sector. Het doel is dat vrijwilligers hun onmisbare inzet nog beter kunnen doen en dat de organisaties het opvangen en vervoeren van wilde dieren kunnen blijven uitvoeren.

“Het doel is dat vrijwilligers hun onmisbare inzet nog beter kunnen doen en dat de organisaties het opvangen en vervoeren van wilde dieren kunnen blijven uitvoeren”
Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

Scholing en bekostiging benodigdheden

De vouchers voor investeringen zijn beschikbaar voor gecertificeerde opvangcentra van in het wild levende dieren en voor dierenambulances. Van Gennep legt uit waarom ze enthousiast is over deze aanpak: “We slaan twee vliegen in één klap. Door het aanbieden van de cursussen kunnen de opvangcentra en dierenambulances laagdrempelig investeren in het kennisniveau van de medewerkers en vrijwilligers. Denk daarbij aan cursussen over het werven van vrijwilligers, fondsenwerving en wellicht ook publieksvoorlichting. Ook kunnen de organisaties via de aanpak geld krijgen voor het onderhoud of aanschaf van fysieke benodigdheden, zoals reparaties aan gebouwen of de aanschaf van materialen.”

Steun

De Vogelopvang Utrecht is één van de dierenorganisaties die gebruik wil maken van de provinciale regeling. De opvang zorgt jaarlijks voor ruim 2500 vogels die ziek of gewond zijn geraakt. Jaap van Dijk werkt voor de opvang en ziet kansen: “Onze vrijwilligers doen erg belangrijk werk. Ik zou ze graag de kans geven een cursus te doen om hun inzetbaarheid te vergroten. Een van de wensen die we wellicht met deze vouchers kunnen gaan verwezenlijken, is het aanschaffen van nieuwe couveuses voor jonge vogels en gewonde vogels die extra warmte nodig hebben om te overleven.”

Van Gennep benadrukt de noodzaak: “Het geld is hard nodig voor de verzorging en vervoer van wilde dieren. Veel dierenorganisaties kunnen maar net hun hoofd boven water houden. Naast de steun van de overheid, is de steun van het publiek nog keihard nodig. Het zijn vrijwilligersorganisaties die ook in crisistijd dag en nacht klaar staan voor wilde dieren in nood.”

Bron: provincie Utrecht

Reacties