Portaal, De Alliantie en Omnia Wonen nemen 80 woningen Mooiland over

Belijnhof Amersfoort
Foto: Mooiland

Portaal, de Alliantie en Omnia Wonen nemen eind december 2020, 80 huurwoningen in Amersfoort over van woningcorporatie Mooiland. Alle drie de corporaties zijn werkzaam in Amersfoort en daarom de logische partners voor de overname van deze woningen. Huurders en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname. Voor de bewoners blijven huur en service gelijk.

Om welke huurwoningen gaat het?

Het gaat om:

  • 6 appartementen aan de Schimmelpenninckstraat in Amersfoort;
  • 40 eengezinswoningen aan het Jachthoornpad, Klarinetpad en Piccolopad in Amersfoort;
  • 24 eengezinswoningen aan de Firapeelstraat, Belijnhof en Grimbeertstraat in Amersfoort;
  • 10 appartementen aan de Drieringensteeg in Amersfoort.

Reden voor verkoop

Woningcorporatie Mooiland was in 2016 nog actief in ruim 130 verschillende gemeenten. De meeste woningen van Mooiland staan in het kerngebied Noordoost-Brabant/ Gennep en rond Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Daar ‘geeft Mooiland thuis’. Buiten dit kerngebied is het bezit van Mooiland sterk versnipperd. Het gaat vaak om slechts enkele tientallen woningen per gemeente. Mooiland kan daardoor niet overal voldoende thuis geven. Andere corporaties kunnen daar met hun netwerk meer betekenen voor de huurders in de wijk. In 2016 heeft Mooiland daarom de ingrijpende keuze gemaakt om zich uit grote delen van Nederland terug te trekken. Dit doet Mooiland door het verkopen van de woningen in de gebieden die ver van haar kernregio Noordoost-Brabant liggen. Inmiddels is Mooiland bijna vier jaar bezig met deze complexmatige verkoopoperatie. Tegen het einde van 2020 verwacht zij ruim 4.500 van de in totaal 8.000 woningen verkocht te hebben, grotendeels aan andere woningcorporaties. Na afronding van deze verkoopoperatie is Mooiland in 2024 nog in zo’n 20 gemeenten actief.

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland vertelt: “Wij zijn blij met de verkoop van de woningen in de gemeente Amersfoort aan Portaal, de Alliantie en Omnia Wonen. Zo blijven de woningen behouden voor de doelgroep in de sociale huursector. Als regionaal verankerde organisaties weten zij wat er leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop.”

Veranderingen

Mooiland, Portaal, de Alliantie en Omnia Wonen hebben gezamenlijk gewerkt aan een zorgvuldig verkoopproces. Ook rond het proces van de overdracht werken zij samen. Onlangs ontvingen alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland een brief over de overname.

Woningen behouden voor de sociale volkshuisvesting

Volgens Wibo Douwstra, Senior Assetmanager van Portaal, is de aankoop van de woningen een mooi voorbeeld van hoe Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal eendrachtig samenwerken in Amersfoort: “De woningen zijn een goede aanvulling op ieders bezit. Daar hebben we vooral naar gekeken bij de verdeling: wie heeft waar al woningen? Zo zijn we direct dichtbij voor onze nieuwe huurders. Bij voorbeeld met een wijkbeheerder die daar actief is en een gemakkelijk aanspreekpunt is.”

Joan van der Burgt, directeur de Alliantie regio Amersfoort, licht de aankoop toe: “De Alliantie is blij met de aankoop van de woningen van Mooiland. De woningen blijven hierdoor beschikbaar voor sociale huur. We heten de huurders vanaf 1 januari van harte welkom en hopen dat ze zich snel thuis bij ons voelen.”

Monique Govers, bestuurder Omnia Wonen, licht de aankoop toe: “Er is in Amersfoort een groot tekort aan sociale huurwoningen. Met deze overname zorgen we er als Amersfoortse woningcorporaties voor dat deze woningen behouden blijven voor mensen die zijn aangewezen op de sociale woningmarkt. Dat is hard nodig want de wachttijd voor een dergelijke woning kan in Amersfoort oplopen tot 9 jaar. Onze huidige huurders geven ons een hoge score voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij hopen dat de nieuwe huurders dit ook gaan ervaren. Daar gaan wij in ieder geval ons best voor doen!”

Reacties