Sint-Jorispenning voor Gerda Eerdmans

Foto: Gemeente Amersfoort

Op donderdag 3 september 2020 ontvangt Gerda Eerdmans, voorzitter van het college van bestuur van MBO Amersfoort, de Sint-Jorispenning van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Zij ontvangt de gemeentelijke onderscheiding voor haar grote inzet voor het Amersfoortse onderwijs en haar maatschappelijke betrokkenheid in diverse nevenfuncties tijdens haar afscheidsbijeenkomst in Leerhotel Het Klooster.

Gerda Eerdmans was vanaf 2012 voorzitter van het college van bestuur van MBO Amersfoort. Begin september stopte zij haar werkzaamheden vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd. Van 2002 tot 2009 was zij wethouder in de gemeente Amersfoort voor GroenLinks met de portefeuille milieu, onderwijs en publieke dienstverlening.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Gerda Eerdmans heeft zich gedurende haar hele loopbaan ingezet om jeugdigen in het onderwijs tot hun recht te laten komen en een kans te geven, ongeacht hun afkomst of beperking. Ze keek hierbij over de eigen grenzen van organisaties heen en stelde het belang van het kind altijd voorop. Ze creëerde verbinding tussen partijen en droeg bij aan een klimaat in de gemeente en regio, waarin de (MBO) jeugd daadwerkelijk meetelt. Daarnaast zette zij zich met hart en ziel in voor de zorgsector en de cultuur in de regio Amersfoort”.

Vanaf 2010 was zij actief in de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum, van 2014 tot 2018 als voorzitter. Ruim tien jaar (2009 – 2019) was zij voorzitter van de stichting tot Behoud van de Veerensmederij te Amersfoort en van 2016 – 2020 bestuurslid van De Maatschappij departement Eemland. Van 2009 tot en met 2014 maakte zij deel uit van de Raad van Toezicht van Scholen in de Kunst. Tot op heden is zij voorzitter Raad van Toezicht van Ingrado.

Reacties