Sint-Jorispenning voor Maaike Swets

Foto: Gemeente Amersfoort

Op donderdag 9 juli 2020 ontvangt Maaike Swets, oud-rector van Het Nieuwe Eemland de Sint-Jorispenning van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Zij ontvangt de gemeentelijke onderscheiding voor haar grote inzet voor de Amerfoortse schooljeugd, het Amersfoortse onderwijs en haar maatschappelijke betrokkenheid in diverse nevenfuncties tijdens haar afscheidsbijeenkomst op Het Nieuwe Eemland.

Maaike Swets beëindigde per 1 april 2020 haar werkzaamheden als rector van Het Nieuwe Eemland vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf 1991 bekleedde zij verschillende functies op ’t Hooghe Landt en op Het Nieuwe Eemland. Sinds 2011 was zij rector van Het Nieuwe Eemland.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Maaike Swets is een Amersfoortse met een groot hart voor de stad. Zij initieert en organiseert al jarenlang diverse succesvolle school overschrijdende projecten voor de schooljeugd en het onderwijs. Deze initiatieven zijn van grote betekenis voor de regio Amersfoort. Naast haar werk bekleedt zij bovendien diverse maatschappelijk nevenfuncties, onder andere op het gebied van muziek, sport en het levend houden van de geschiedenis.”

Zij droeg bij aan de ontwikkeling van maatschappelijke stages voor het voortgezet onderwijs, onder andere als lid Raad van Advies en later als secretaris van het bestuur van Matchpoint Maatschappelijk Ondernemen. Zij is initiatiefneemster en organisator van het Amersfoortse scholierendictee en Amersfoortse debatwedstrijden. Voor de stichting Kring Beschermers Kamp Amersfoort en stichting Flehite Sinfoniëtta is zij voorzitter en behartigt zij de belangen van deze organisaties. Ook is zij actief voor de jeugdsport, als voorzitter van de stuurgroep Schoolsport en als jurylid van de Amersfoortse sportverkiezingen van het jaar.

Reacties