Expertisecentrum SLO verhuist naar Amersfoort

Foto: Publiek domein

SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, vestigt zich per 1 juli 2020 vanuit Enschede in Amersfoort. Vanuit de nieuwe locatie op het Stationsplein 15 werken vanaf komend schooljaar circa 100 medewerkers voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland.

Maatschappelijke opdracht

Samen werken aan een doordacht curriculum is de opdracht die SLO al sinds 1975 van overheidswege uitvoert. Vakinhoudelijke experts en generieke onderwijskundigen geven met het onderwijsveld vorm aan het curriculum voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Dat landelijke curriculum is gebaseerd op ervaringen uit de schoolpraktijk, wetenschappelijke kennis, en vragen vanuit beleid en samenleving.

De komende drie jaar ondersteunt SLO onder meer de actualisatie van het landelijke curriculum, in de vorm van kerndoelen en eindtermen. Het programma Curriculum.nu legt de basis voor deze herziening en beantwoordt de vraag ‘wat moeten leerlingen tussen 4 en 18 jaar kennen en kunnen?’ Onze centrale locatie maakt het mogelijk om deze belangrijke maatschappelijke opdracht op te pakken samen met leraren, vakdidactici, scholen en onderwijsorganisaties.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over SLO en ons werk op www.slo.nl

Reacties