Provincie Utrecht onderzoekt toezicht brandveiligheid zorginstellingen door gemeenten

Foto ter illustratie
Foto: gemeente Amersfoort

De provincie Utrecht heeft vanuit haar rol als interbestuurlijk toezichthouder in 2019 onderzocht hoe de Utrechtse gemeenten toezicht houden op de brandveiligheid bij zorginstellingen.

Belangrijkste conclusies zijn dat het thema brandveiligheid bij zorginstellingen niet voldoende is geborgd in het beleid van gemeenten en dat de archivering van de toezicht- en handhavingsdossiers onvoldoende op orde is. Bij de praktijkonderzoeken zijn geen dusdanige onveilige situaties geconstateerd, dat direct ingrijpen nodig was. De provincie heeft aandacht gevraagd bij gemeenten voor de resultaten en aanbevelingen.

Representatieve steekproef

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een representatieve steekproef onder de Utrechtse gemeenten. Hierbij is rekening gehouden met een wisselende samenstelling qua grootte, aantal aanwezige zorginstellingen en spreiding over de provincie. Van de onderzochte gemeenten zijn het beleidsproces en de toezicht- en handhavingsdossiers gecontroleerd. Daarnaast heeft een onafhankelijk deskundig bureau bij een aantal zorginstellingen in deze gemeenten praktijktoetsen uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar eventuele overtredingen van brandveiligheidsvoorschriften.

De provincie Utrecht gaat het komende half jaar monitoren of gemeenten de aanbevelingen doorvoeren, zowel in hun beleid als in de uitvoering op het toezicht op zorginstellingen. Bij dit onderzoek is samengewerkt met de provincie Noord-Holland, die gelijktijdig een dergelijk onderzoek op basis van een gezamenlijk opgestelde checklist, heeft uitgevoerd.

Toezicht op gemeenten

De provincie Utrecht houdt toezicht op hoe gemeenten hun wettelijke taken uitvoeren. Dit Interbestuurlijk Toezicht (IBT) richt zich onder andere op de gemeentelijke financiën, informatie- en archiefbeheer en omgevingsrecht. Op basis van beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht op een gemeente nodig is, of dat het toezicht versoberd kan worden.

Reacties