Extra De Ronde op 2 juli 2020

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

De raadsleden komen donderdagavond 2 juli 2020 bij elkaar voor een extra De Ronde-avond. De vergaderingen zijn alleen digitaal te volgen via https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live en/of via YouTube (Raad Amersfoort). Er zijn die avond vijf vergaderingen. Lees hier de agenda.

19.00-20.30 uur (rondetafelgesprek, geen inspraak mogelijk): Regierol gemeente Amersfoort bij aanpak schuldenproblematiek en armoede als gevolg van de coronacrisis

Deze vergadering is een initiatief van de fractie PvdA. Verschillende instanties zijn uitgenodigd om te vertellen over de praktijk en over hoe zij omgaan met problematiek, ontstaan door corona. De fractie wil met de andere raadsleden in gesprek over hoe de gemeente samen met de instanties kan optrekken om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners van de gemeente.

19.00–20.00 uur (peiling, inspraak mogelijk): Aanbesteding Westelijke Ontsluiting
De fracties Amersfoort2014, SP en Lijst Molenkamp maken zich zorgen over het aanbestedingsproces van de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. Op 10 juni verscheen een raadsinformatiebrief van het college. Daarin stond dat de kandidaten die zich kunnen inschrijven voor de aanbesteding hebben aangegeven dat zij het maximale bedrag niet haalbaar vinden. In die raadsinformatiebrief informeerde het college de raad om binnen het project maatregelen te nemen waardoor het voor de kandidaten aantrekkelijker wordt om aan de aanbesteding mee te blijven doen. Volgens de fracties zal de kwaliteit van de uitvoering van het project daaronder lijden en kunnen bepaalde elementen of hele delen van het project niet worden uitgevoerd.

Het college kwam vandaag, 29 juni, met meer informatie over de aanbesteding met de raadsinformatiebrief Termijn aanbestedingsprocedure Westelijke Ontsluiting wordt verlengd.

20.15–21.15 uur (voorbereiding besluit, inspraak mogelijk): Startnotitie bestemmingsplan Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3)
In het gebied Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3) worden 240 woningen gesloopt en daarvoor in de plaats komen 400 nieuwe woningen. Voor de nieuwbouw moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het vaststellen van de startnotitie is de eerste stap daarvoor. Tijdens deze Ronde praten de raadsleden over de startnotitie met daarin de uitgangspunten voor het bestemmingsplan.

20.45–22.15 uur (voorbereiding besluit, inspraak mogelijk): Verlenging nachtopvang Amergaard
Amersfoort heeft twee voorzieningen nachtopvang voor daklozen. Een van deze is de Amergaard, een tijdelijke nachtopvang. Op 18 juni 2019 nam de raad het besluit om de periode van nachtopvang de Amergaard te verlengen. De raad nam hierbij een amendement aan waarmee de kosten van openstelling tot en met 2020 gedekt zijn. Het college stelt verlenging voor in 2021 omdat vanwege de coronacrisis en maatregelen opvangcapaciteit onder druk staat.

21.30–22.30 uur (voorbereiding besluit, inspraak mogelijk): Participatiegids voor participatie over ruimtelijke ontwikkelingen
De participatiegids is het product van een samenwerkingsproject met inwoners en projectontwikkelaars. De gids bestaat uit doelen en uitgangspunten voor participatie bij alle soorten ruimtelijke ontwikkelingen en een stappenplan voor de meest complexe ruimtelijke ontwikkelingen. De gids biedt handvatten om bij het ontwikkelen van kleine en grote plannen op een zorgvuldige manier belanghebbenden te betrekken.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties