Meer WW-uitkeringen in bijna alle sectoren in Amersfoort

Foto: Google Streetview

Ook in mei liet de coronacrisis duidelijk zijn sporen achter op de arbeidsmarkt in de regio Amersfoort. UWV telde in de arbeidsmarktregio in mei 5.163 WW-uitkeringen. Een stijging van 6,3% ten opzichte van april.

Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 3,1%. Een maand eerder nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van april met 11,6% toe. In de arbeidsmarktregio Amersfoort nam vooral het aantal WW-uitkeringen van werknemers uit de sectoren horeca, catering en uitzendbedrijven het sterkst toe. UWV verstrekte eind mei 883 uitkeringen aan werknemers uit deze sectoren. Bij de horeca en de uitzendsector gaat de recent uitgebrachte regionale impact-analyse van UWV uit van een risico op zeer grote krimp.

Stijging WW-uitkeringen in Amersfoort

Eind mei 2020 verstrekte UWV in totaal 5.163 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio. Dat waren er 305 meer dan een maand eerder. Een stijging van 6,3%, tegenover een landelijke stijging van 3,1%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam met 0,1 procentpunt toe en kwam uit op 2,8%. Daarmee lag dit percentage in mei nog wel onder het landelijk gemiddelde van 3,2%.

In 14 van de 18 sectoren nam het aantal WW-uitkeringen toe

Procentueel gezien was in de afgelopen maand de toename van het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort het grootst in de horeca en catering (+ 17,5%). Het ging hier om een absolute toename van 40 WW-uitkeringen. De helft van de horecabedrijven gaf in mei aan te verwachten dat het personeelsbestand zal afnemen. De sluiting van eet- & drinkgelegenheden trekt een zware wissel op de sector. Pas vanaf 1 juni kon de horeca z’n deuren weer onder beperkende voorwaarden openen. Ook vanuit de sectoren detailhandel en bij uitzendbedrijven was de toename van het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. De absolute toename van het aantal WW-uitkeringen was in mei het hoogst bij de uitzendbedrijven (+ 80). In een paar sectoren, waaronder bank & verzekeringswezen en onderwijs, nam het aantal WW-uitkeringen af.

Stijging WW-uitkeringen in Nederland

Ook in geheel Nederland groeide het aantal WW-uitkeringen in de sectoren horeca en catering, schoonmaak, detailhandel en uitzendbedrijven relatief het sterkst. Uit het feit dat het aantal WW-uitkeringen in mei in de arbeidsmarktregio Amersfoort (+6,3%) even sterk steeg als in geheel Nederland, lijkt het dat het effect van de coronacrisis in de regio zich in hetzelfde tempo ontwikkelt als gemiddeld in Nederland. De recent uitgebrachte regionale impact-analyse van UWV sluit aan bij het sentiment onder ondernemers: de horeca en de overige zakelijke dienstverlening (waaronder de schoonmaakbranche) kunnen te maken krijgen met een zeer grote krimp. Van de horecawerknemers heeft 70% een flexibel contract en bij werknemers in de overige zakelijke dienstverlening is dit percentage 48%. Flexibele arbeidskrachten lopen de grootste risico’s hun baan te verliezen.

Wat verder nog opvalt, is de groei van het aantal WW-uitkeringen in de sectoren overige commerciële dienstverlening, detailhandel en groothandel. Hier betreft beroepen zoals: ondersteunende, secretariële medewerkers, magazijn- en expeditiemedewerkers, managers verkoop en marketing en verkoopmedewerkers detailhandel mode.

Reacties